Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


27 april 2010 Update 13 Stichting VSA
publicatiedatum 28 Apr 2010

27  april 2010 Update 13 Stichting VSA

Gelijke kansen in het college  akkoord
  ‘Amsterdamse  kinderen moeten ten minste dezelfde kansen hebben om op de eerste school naar  keuze toegelaten te worden als kinderen uit de regio.’ Dat schrijven de  Amsterdamse PvdA, GL en VVD in hun vandaag gepresenteerde coalitieakkoord.

Hulde  aan de politiek voor deze belangrijke steun in de rug voor Amsterdamse kinderen  en hun ouders!

College akkoord wil meer goede  scholen
  De  coalitiepartners willen ook een uitbreiding van capaciteit van goede kwaliteit.  De volledige tekst over het voortgezet onderwijs luidt:
 
  ‘We streven naar een evenwichtige geografische spreiding over de stad van de  verschillende schooltypen. Gewilde middelbare scholen worden verleid om  dependances te vestigen in wijken met een tekort aan goede scholen. Wij zien  het mede als verantwoordelijkheid van de gemeente om ouders en leerlingen goed  te begeleiden en te informeren bij de overgang van de basisschool naar het  voortgezet onderwijs. Bijkomend voordeel hiervan is dat loting in het  voortgezet onderwijs zoveel mogelijk kan worden voorkomen. Zolang loting  noodzakelijk is, omdat de vraag groter is dan het aanbod, wordt kritisch  gekeken naar de bestaande procedures. Uitgangspunt is dat Amsterdamse kinderen  ten minste dezelfde kansen hebben om op de eerste school naar keuze toegelaten  te worden als kinderen uit de regio.’

Klik  " hier " voor het volledige college akkoord:

VSA nog niet klaar
  We  beschouwen deze uitkomst ook als een aanmoediging om door te gaan met onze  strijd om voor het volgende schooljaar (2011-2012) een einde te maken aan de  huidige achterstelling van Amsterdamse kinderen.

De  gemeente kan nu druk uitoefenen op de schoolbesturen om hun  verantwoordelijkheid te nemen. Hoe nijpend de situatie is, toont AT5, klik " hier "

Forum VSA
 
Deel uw ervaringen op ons   forum, "klik hier" ,  en  lees de ervaringen van andere  ouders.
    
  Steun VSA
 
Help mee onze aantallen te vergroten, zodat Amsterdamse kinderen net    zulke kansen krijgen als kinderen buiten Amsterdam:

     
  • - stuur deze update door aan andere ouders, vraag hun zich  aan te melden;
  •  
  • - stuur deze update door aan ouders van kinderen in groep 7  of lager, die de komende jaren met deze materie te maken krijgen;
  •  
  • - "doneer " voor de bodemprocedure die we  voorbereiden om de kansen voor  Amsterdamse kinderen gelijk te trekken.

Content Management Powered by CuteNews