Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


16 mei 2011, VSA update Nr. 31
publicatiedatum 16 May 2011

Plaatsen na de 2e ronde
Na de 2e ronde zijn er ook scholen die nog plaatsen over hebben. Met name in het VMBO is nog veel plek. Zie hier het overzicht .

Dit zijn dus ook de beschikbare plaatsen voor kinderen die nu in de eerste klas zitten en van school moeten of willen wisselen. Die stoelendans vergt vooral goed lobbywerk van ouders…

VSA in gesprek met Ministerie
  In reactie op ons mediationverzoek  sprak VSA uitgebreid met ambtenaren van het ministerie van OC&W. Wij kregen in elk geval de indruk dat het ministerie de zorgen van ouders deelt. Overigens werd ook duidelijk dat het stichten van nieuwe scholen in Amsterdam heel ingewikkeld is omdat de wetgever bestaande scholen zwaar beschermt tegen competitie.

In de pers
Het Parool publiceerde een kort artikel van het VSA-bestuur  waarin we uitleggen welk belang scholen hebben en waarom ingrijpen noodzakelijk is. Overigens blijken basisscholen ook steeds vaker te willen gaan loten , dus voorlopig neemt de drukte niet af bij toegang tot middelbare scholen (8 jaar later!).

Volg VSA op Twitter
Scholen en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk vinden. Help dus mee, sluit u aan  bij de almaar groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum  en volg ons op Twitter .

Hartelijke groet, Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam


Content Management Powered by CuteNews