Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


7 juni 2011, VSA update Nr. 32
publicatiedatum 07 Jun 2011
Reacties op ons mediationverzoek,
Ministerie  en provincie hebben gereageerd op ons verzoek voor een mediationprocedure. Minister en provincie geven aan dat hun rol er niet in ligt zelf  te participeren, maar dat de scholen verantwoordelijk zijn. De minister meldt  dat ze in een gesprek de schoolbesturen op hun maatschappelijke  verantwoordelijkheid heeft gewezen de problemen in het Amsterdamse op te  lossen.

Input Kernprocedure
  Achter  de schermen wordt druk met agenda’s geschoven om een gesprek te plannen om de  kernprocedure te evalueren. VSA wil dat doen in één sessie met de  schoolbesturen, de basisscholen, de gemeente en OCO. Lees hier onze inzet

Gemeenteraad
  Op  25 mei zou de gemeenteraad praten over de mismatch in ons voortgezet onderwijs.  De wethouder stuurde een brief en veel (oude) stukken maar het gesprek ging nog  even in de wacht.

Raadslid  Werner Toonk maakte een rake  situatieschets.

De  bedoeling is nu dat 6 juli de nieuwe plannen worden besproken van de  schoolbesturen om iets aan de problemen te doen.

Broertjes-zusjes afgeschaft
  Wat  intussen ook gebeurde: drie gymnasia en  het Amsterdams Lyceum schaffen hun broertjes-zusjesregeling af. VSA vindt het prima, al  is het symptoombeleid – die regeling had natuurlijk best kunnen blijven als de  scholen voldoende aantrekkelijk aanbod hadden gecreëerd.

Dank voor alle donaties
  Inmiddels  hebben bijna 200 ouders een bedrag van ruim €6500 gestort (inclusief 1 donatie  van €2000,=!!). Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd.

Wilt  u ook storten? Doneer nu!

Volg VSA op Twitter
Scholen  en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk  vinden. Help dus mee, sluit u aan bij de almaar groeiende  groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum en volg ons op Twitter.


Content Management Powered by CuteNews