Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


8 oktober 2011, VSA update Jaargang 2 Nr. 1
publicatiedatum 08 Oct 2011
Beste ouder,

Namens inmiddels bijna 1600 ouders zet Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zich in voor de keuzevrijheid van kinderen bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs in Amsterdam.

De afgelopen twee jaar hebben bewezen dat samen actievoeren echt helpt. We hebben veel bereikt, maar helaas zijn we nog niet klaar. Ook dit jaar zal er weer geloot worden en wij vinden dat onaanvaardbaar.

Daarom willen we nu aan het begin van dit nieuwe schooljaar gelijk proberen de draad weer op te pakken, misschien wilt u wel meehelpen:

Helpt u ons aan Nieuwe leden
Zou u willen werven voor nieuwe leden van onze website? Het beste werkt dat als u hen rechtstreeks benadert. Zou u deze wervingsmail willen rondsturen aan alle ouders?

U kunt ook een klassenouder of de medezeggenschap van de basisschool vragen bijgaand document rond te sturen aan alle ouders van groep 5 en hoger.

U kunt ook helpen met leden werven via twitter, of door de bijlage rond te sturen in uw kennissenkring, sportvereniging of muziekschool.

Steunt u ons met Nieuwe donaties
Voor onze acties is cruciaal dat we niet afhankelijk worden van overheidssubsidie. Dan worden we namelijk een verlengstuk van de gemeente en zijn we ingepakt.

Financieel drijven dus volledig op uw donaties. Bijvoorbeeld om deskundige juridische ondersteuning te kunnen inhuren, om de website in de lucht te houden, om onverhoopt een rechtszaak te kunnen voeren, enz.

Als u nu € 10,= of meer stort, komen we dit jaar een heel eind uit de kosten. Grotere bedragen geven de stichting een langere adem. Kunnen we op uw bijdrage rekenen? U kunt hier direct doneren .

VSA is overigens een ANBI wat een donatie fiscaal aantrekkelijk kan maken. Aan donateurs wordt jaarlijks precies verantwoord wat uitgegeven is.

VSA zoekt nieuwe bestuursleden
De kracht van VSA is dat we er elk jaar zijn. Hoewel het steeds nieuwe ouders en nieuwe kinderen zijn die met loting worden geconfronteerd, blijft VSA dezelfde. Daarom hebben we invloed.

Om die continu´teit te kunnen waarborgen is VSA op zoek naar versterking van haar bestuur. We zoeken twee nieuwe leden, met als vereisten:
-    Kinderen niet hoger dan groep 6
-    Succesvolle hands-on ervaring met lobbywerk, politiek, belangenvertegenwoordiging
-    Relevant netwerk
-    Enthousiasme, collegialiteit en de bereidheid om samen iets tot stand te brengen Ún daar plezier in te hebben
-    Wervende en verbindende kracht
-    Relevante kennis en ervaring op juridisch gebied ˛f op het gebied van PR en campagnevoeren

Voor alle duidelijkheid: het huidige bestuur blijft onveranderd aan, zodat nieuwe leden goed ingewerkt kunnen worden, zodat we op termijn het stokje kunnen overdragen.

Als u belangstelling heeft of als u ons een goede kandidaat wilt suggereren, zou u dan contact op willen nemen met ons op stichtingvsa@gmail.com,u kunt ook bellen met  Krijn van Beek 06-55557838 of met Patricia van Uchelen, 06-

Volg VSA op Twitter
Scholen en gemeente hebben druk van ouders en kinderen om te weten wat wij echt belangrijk vinden. Help dus mee, sluit u aan  bij de almaar groeiende groep ouders die willen dat er ook voor hun kind een goede school is. Deel uw ervaringen op ons forum  en volg ons op Twitter .

We hopen op een schooljaar met veel keuzeplezier en weinig lotingellende,

Hartelijke groet, Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam

Content Management Powered by CuteNews