Welkom bij Stichting VSA              
Petities.nl

Gedupeerden Loting en Matching 2024

Dit jaar organiseert VSA wederom een bijeenkomst voor de ouders van gedupeerde kinderen n.a.v. de Loting en Matching 2024. Deze zal op zaterdag 20 april plaatsvinden op de Ruijterkade 112a in Amsterdam. De inloop is vanaf 10.30u en we starten om 11u.

Op deze bijeenkomst vind je in ieder geval een luisterend oor. Je ontmoet ook andere ouders die in hetzelfde schuitje zitten. Je kan je verhaal kwijt, vragen stellen aan de ervaringsdeskundigen van VSA, en ontdekken wat je allemaal nog kunt ondernemen in het belang van je kind.

Schrijf je nu alvast in voor deze bijeenkomst en vul alsjeblieft de vragenlijst in, zodat wij een helder beeld kunnen krijgen van waar nou precies dit jaar het schoen weer wringt. We nemen vervolgens contact met je op.

Zo werkt het nieuwe loten: Alle kinderen krijgen voor alle scholen die bij hun advies passen een lotnummer: voor iedere school een ander nummer. De computer loopt de ingevulde voorkeurslijsten per kind af en plaatst kinderen op de voorkeursschool waarvoor zij een gunstig lotnummer hebben gekregen.

De computer doet dit als volgt: hij plaatst ieder kind voorlopig op de school van eerste voorkeur. Bij scholen die overstromen vallen kinderen met een ongunstig lotnummer af. Afgevallen kinderen worden nu voorlopig op hun school van tweede keus geplaatst. Zijn er nu opnieuw scholen die overstromen dan vallen daar de kinderen met een ongunstig lotnummer af – dus ook kinderen die daar als eerste keus voorlopig geplaatst waren. Kinderen die nu zijn afgevallen dalen een trede op hun voorkeurslijst (sommige van 1 naar 2, andere van 2 naar 3) en worden opnieuw voorlopig geplaatst.

Zijn er nu opnieuw scholen die overstromen dan vallen daar de kinderen met een ongunstig lotnummer af – dus ook kinderen die daar als eerste of tweede keus voorlopig geplaatst waren. Kinderen die nu zijn afgevallen dalen weer een trede op hun voorkeurslijst (sommige van 1 naar 2, andere van 2 naar 3, weer andere van 3 naar 4) en worden opnieuw voorlopig geplaatst.

Enzovoort. Net zo lang totdat alle kinderen een plek hebben gekregen.

Bij kinderen waar de voorkeurslijst te weinig scholen bevat, vult de computer at random scholen toe.

Extreme situaties De schoolbesturen hebben met dit systeem gekozen voor een wonderlijk risico, namelijk dat kinderen door ruilen hun positie kunnen verbeteren. Neem het volgende voorbeeld dat een ouder ons stuurde:

Leerling 1 heeft eerste voorkeurschool X en tweede voorkeur school Y.
Leerling 2 heeft eerste voorkeursschool Y en tweede voorkeur school X.
Stel dat scholen X en Y beide overtekend zijn.
Leerling 1 krijgt nummer 1500 bij school X en is daarmee zeker uitgeloot. Leerling 1 krijgt een laag nummer, zeg 10 bij school Y en is daarmee zeker van een plek op school Y.
Leerling 2 krijgt nummer 1500 bij school Y en is daarmee zeker uitgeloot. Leerling 2 krijgt een laag nummer, zeg 10 bij school X en is daarmee zeker van een plek op school X.
Beide leerlingen zitten nu niet op de school van eerste voorkeur, terwijl als ze van plek wisselen ze beide wel op de school van eerste voorkeur zitten.

Ruilen is echter verboden omdat – zo zeggen de bedenkers van deze loting – mensen anders strategisch gaan invullen.

Dit risico kan alleen worden verholpen door voldoende capaciteit die aansluit bij de wensen van de kinderen. VSA verwacht van schoolbesturen dat zij hun verantwoordelijkheid zullen nemen en zo nodig extra capaciteit zullen maken.

Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) vindt dat ouders en leerlingen recht hebben op een reële vrijheid van schoolkeuze. VSA zet zich al sinds 2008 in voor verbetering en uitbreiding van het aanbod van voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit voor Amsterdamse kinderen.

Die keuzevrijheid wordt nu beperkt door schoolbesturen die het aanbod mogen bepalen zonder dat zij daarbij rekening hoeven te houden met de wensen van ouders en kinderen. Het gevolg is een al jaren bestaande mismatch tussen de vraag naar en aanbod van voortgezet onderwijs in Amsterdam. Ieder jaar opnieuw staat een groep kinderen buiten spel omdat zij worden uitgeloot voor de school of het schooltype van hun keuze. De spannende overstap van het primair naar het voortgezet onderwijs wordt in Amsterdam door de circa 7.500 achtstegroepers en hun ouders als een bijzonder stressvolle en drukke periode ervaren.

Schoolbesturen zijn sinds 2008 verantwoordelijk om in een regionaal samenwerkingsverband het onderwijsaanbod te organiseren met als belangrijkste doelstelling een goede afstemming tussen de vraag en het aanbod van voortgezet onderwijs. De schoolbesturen moeten hierdoor samenwerken in de planning van toekomstig aanbod terwijl ze concurreren in het aantrekken van leerlingen. Dat is een onmogelijke spagaat. De wetgever wil deze weeffout echter nog niet corrigeren

Waar scholen in het samenwerkingsverband OSVO voor het overige vooral elkaars concurrenten zijn, blijkt schaarste een gemeenschappelijk belang. Zolang 20% van het bestaande aanbod leeg blijft op de Amsterdamse scholen, is OSVO niet van plan nieuwe scholen toe te laten of bestaande scholen te laten uitbreiden. Leerlingen zijn hiervan de dupe. Niet het beter laten aansluiten van vraag en aanbod, maar het herverdelen van kinderen over bestaande scholen is het uitgangspunt van OSVO.

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren al veel verbeterd in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor alle Amsterdamse kinderen.

Waar staan we: ruim 1900 ouders hebben zich bij ons aangesloten, meld u hier aan.

Spelregels op het forum van VSA:
Wij adviseren ouders om geen e-mail adressen op dit forum achter te laten vanwege de kans op misbruik van uw gegevens, bijvoorbeeld door phishing. U mag niet onder verschillende namen deelnemen aan de discussie. Ongepaste berichten zullen worden verwijderd.
.
VSA Forum