Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
PERSBERICHT: Onderwijsaanbod Amsterdam schiet tekort, bestuurders weten schaarste ternauwernood te verdelen.
Publicatiedatum 04 Apr 2019
Amsterdam, 4 april 2019 In het tiende jaar dat Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam zich inzet voor het verminderen van de mismatch tussen vraag en aanbod in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, is opnieuw sprake van een teleurstellende uitkomst van de jaarlijkse loting.
Stichting VSA bespeurt een groeiende onwil bij schoolbesturen en politiek om het probleem op te lossen. Het beleid druist recht in tegen beloften die eerder aan ouders en kinderen zijn gedaan in het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 10, nr. 1, 22 maart 2019
Publicatiedatum 24 Mar 2019
Spannende dagen

Net als de afgelopen jaren zitten ook dit jaar weer 8000 kinderen in en om Amsterdam in grote spanning of het lot hen gunstig gezind zal zijn bij de toedeling van een middelbare school. Wij hopen en wensen natuurlijk dat alle kinderen op een school van hun voorkeur geplaatst worden, maar de realiteit zal opnieuw teleurstellen. Dit jaar zijn er naar schatting 150 kinderen meer die meeloten dan vorig jaar. En de scholen hebben geen millimeter extra aanbod geregeld op de plekken waar dat nodig is: bij aantrekkelijk Atheneum en aantrekkelijk Havo. Wel schermen de schoolbesturen met een “overcapaciteit” van scholen waar niemand naartoe wil. Die overigens ook nog voornamelijk alleen op papier bestaat......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, nr. 7, 31 december 2018
Publicatiedatum 08 Jan 2019
Tweede lustrum, vierde wethouder voor Vrije Schoolkeuze Amsterdam.

Uw kind in groep 7 of 8 verdient – net als alle kinderen in Amsterdam – na de basisschool het beste voortgezet onderwijs. Maar in Amsterdam is er een structurele mismatch tussen vraag en aanbod......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 6, 20 juli 2018
Publicatiedatum 20 Jul 2018
De 1% groep  De loting van kinderen over Amsterdamse  scholen telde dit jaar een kleiner aantal grote uitvallers. Ongeveer 200  kinderen bleven weg,........verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De grote verloting 2018
Publicatiedatum 06 Apr 2018
Klik voor tweet .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 4, 6 april 2018
Publicatiedatum 06 Apr 2018
Geen reden tot tevredenheid
Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen  en een zorgvuldige selectie, hebben alle achtstegroepers zich in maart aangemeld  op de school van hun keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA kieswijzer (2) Jaargang 9, Nr. 4, 14 maart 2018
Publicatiedatum 14 Mar 2018
VSA kieswijzer (2)
VSA  stelde een groot aantal partijen drie vragen mbt hun onderwijsbeleid. Hun  volledige antwoorden kunt u hier nalezen. Wij houden het graag een  beetje overzichtelijk, dus hieronder ziet u hoe wij hun antwoorden begrijpen  (en corrigeert u ons als u iets anders leest!!)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 3,26 februari 2018
Publicatiedatum 26 Feb 2018

VSA kieswijzer (1)
  De verkiezingen komen er aan en u wilt  natuurlijk weten welke partij het best het onderwijs dient in Amsterdam.

Wij willen u graag bij uw keuze helpen, en  hebben daarom de partijen die meedingen naar uw stem, drie vragen gesteld:

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update - Jaargang 9, Nr. 2, 29 januari 2018
Publicatiedatum 29 Jan 2018
Spannende tijd!
Spannende tijden voor Amsterdamse  achtstegroepers: ze maken de laatste Cito-toets die meetelt voor het  schooladvies en de middelbare scholen organiseren de jaarlijkse open dagen.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nieuw schooljaar, nieuwe ronde centrale loting
Publicatiedatum 12 Oct 2017
Het nieuwe  schooljaar is alweer een aantal weken onderweg. Uw kind in groep 7 of 8 verdient  net als alle kinderen in Amsterdam na de basisschool het beste voortgezet onderwijs.  Afgelopen jaar waren er helaas weer honderden kinderen die niet naar een school  konden die in hun ogen het beste voor ze was. De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam  (VSA) is sinds 2009 de stem voor en door ouders bij de overstap naar het voortgezet  onderwijs......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Ophogers kansloos - VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 22 mei 2017
Publicatiedatum 22 May 2017
Kinderen die  hun CITO-toets beter maken dan de basisschool had verwacht. Je zou denken dat  iedereen blij zou zijn met talent dat zich plots manifesteert. Maar onze  scholen denken daar anders over......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 24 april 2017
Publicatiedatum 21 May 2017
Welkom
U bent 11 jaar oud, u woont in Amsterdam en zou volgend jaar graag onderwijs volgen. U heeft zich breed georiënteerd en zorgvuldig 15 voorkeuren op volgorde op een lijst gezet. Precies zoals de beleidsbepalers van u verwachtten. U bent afgewezen voor: .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA teleurgesteld, mismatch voortgezet onderwijs groeit Een loterij met veel nieten Amsterdam, 5 april 2017
Publicatiedatum 05 Apr 2017
De loterij voor een plekje in het voorgezet onderwijs in Amsterdam is weer achter de rug. De uitkomsten waren opnieuw niet wat iedereen bij de start een paar jaar geleden had gehoopt. De mismatch groeit en komt niet in de buurt van alle kinderen in de top 3 die de Stichting Vrije Schoolkeuze (VSA) als doel heeft gesteld. Ook “tenminste 99% top 5”, waarop de steun aan de petitie voor de matching is gebaseerd, wordt niet gehaald. Intussen blijven gemeente en scholen investeren in meer plekken waar geen vraag naar is en krijgen ouders niet wat de petitie heeft belooft.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 4, 2 april 2017 Nog een paar dagen in spanning
Publicatiedatum 02 Apr 2017
Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een zorgvuldige selectie van  de echte voorkeuren, hebben alle achtstegroepers hun voorkeurslijst ingeleverd  op de school van eerste keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 3, 8 februari 2017
Publicatiedatum 08 Feb 2017
OSVO wil  uitzonderingspositie voor Amsterdam
  Dinsdagavond  8 februari trotseerden 14 ouders weer en wind om op het IIJburgcollege2 met  OSVO (de vereniging van schoolbestuurders in Amsterdam) van gedachten te  wisselen over wat er in het Amsterdamse voortgezet onderwijs moet veranderen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 2, 9 januari 2017
Publicatiedatum 09 Jan 2017
Gelukkig Nieuwjaar!
  VSA wenst alle ouders en kinderen  een heel gelukkig 2017. In de bijzonder de kinderen die dit jaar in groep  8 zitten en de grote overstap maken naar het voortgezet onderwijs wensen we  veel succes met het maken van de schoolkeuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA updateJaargang 8, Nr. 1, 7 november 2016
Publicatiedatum 07 Nov 2016
Beter  aanbod om mismatch te verminderen
  Uw kind verdient het beste onderwijs. En dat  geldt voor alle kinderen in Amsterdam. Afgelopen jaar waren er weer honderden  kinderen die niet naar een school konden die in hun ogen het beste voor ze was. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Schijneerlijkheid maskeert het echte probleem
Publicatiedatum 18 Apr 2016
Sommige mensen lijken ervan  overtuigd dat het probleem van toegang tot het voortgezet onderwijs in  Amsterdam met de aangepaste procedure van dit jaar is opgelost. Dat is het niet.  De uitkomsten wijzen uit dat het probleem niet anders is dan andere jaren en  net zo oneerlijk is als het oude loten. Gebrek aan transparantie leidt tot  verslechtering van keuzemogelijkheden. VSA zet de feiten nog eens op een rij......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nog twee weken spanning - VSA update Jaargang 7, Nr. 3, 23 maart 2016
Publicatiedatum 23 Mar 2016
  De inschrijving is gesloten. Ouders en  kinderen hebben na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een  zorgvuldige selectie hun voorkeurslijst ingeleverd op de school van eerste  keuze. Dit jaar minder lang wachten, op 7 april vanaf 15.30 uur kunnen de  ouders inloggen en het lotnummer en school van hun kind te zien krijgen waar  het geplaatst is. De makers van het systeem (MEPS) waar ingelogd gaat worden,  hebben beloofd rekening te houden met extra “ inlog” drukte......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Meer ruimte voor nieuwe scholen VSA update Jaargang 7, Nr. 3, 28 January 2016
Publicatiedatum 28 Jan 2016
Meer  ruimte voor nieuwe scholen
VSA pleit   al jaren voor meer ruimte voor nieuwe scholen. Het lijkt er op dat de  staatssecretaris van OCW onze kinderen gaat helpen. Op 13 januari stuurde hij een wetsontwerp  naar  de Tweede Kamer dat meer mogelijkheden moet gaan bieden aan nieuwe scholen om te  kunnen starten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 7, Nr. 2, 11 januari 2016
Publicatiedatum 11 Jan 2016
Gelukkig  Nieuwjaar
VSA wenst  alle ouders en kinderen een heel gelukkig Nieuwjaar. En kinderen die dit jaar  de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs wensen we veel succes met  het maken van de keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 4 november 2015
Publicatiedatum 04 Nov 2015
Loten is geen oplossing, alleen beter aanbod  helpt Gemeente  en schoolbesturen konden de beloftes niet waarmaken. Wat aangekondigd was als  de gedroomde oplossing voor de inschrijvingsproblemen, is een luchtkasteel  gebleken.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De tijd is rijp voor verandering VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 6 oktober 2015
Publicatiedatum 06 Oct 2015
De dramatische uitkomst van het grote lotingexperiment van voor de zomer krijgt misschien toch een positief vervolg. Nu zo onomstotelijk is bewezen dat een ander verdeelsysteem de problemen niet kan oplossen, is het tijd om opnieuw naar het  onderwijs zelf te gaan kijken: meer aanbod, meer kwaliteit, meer flexibiliteit......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De weg naar het paradijs en terug VSA update jaargang 6 nr 9 - 6 juli 2015
Publicatiedatum 06 Jul 2015
Aan  het begin van de zomervakantie en aan het eind van het schooljaar  kijken we als Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam terug op een  roerige inschrijfperiode voor brugklassers op weg naar het voortgezet  onderwijs. Met veel ouders hadden we gehoopt dat de nieuwe loting- en  matchingmethode eindelijk de weg naar het paradijs voor al die  duizenden brugklassers zou betekenen. Helaas werd een groot deel van  hen aan de poorten teruggestuurd. Tijd voor een evaluatie......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 22 juni 2015
Publicatiedatum 22 Jun 2015
Onderteken petitie voor ruilen
De VSA enquête wijst uit dat meer dan 500 kinderen alsnog naar hun school van 1e keus zouden kunnen als kinderen hun plekken zouden mogen ruilen. En dan zijn er ook nog verbeteringen.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 7 juni 2015
Publicatiedatum 07 Jun 2015
Anders  verdelen werkt dus nietAnders verdelen van ellende leidt niet tot  minder ellende. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit het groots  aangekondigde en al twee jaar alles overheersende experiment met het nieuwe  loten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 1 juni 2015
Publicatiedatum 01 Jun 2015

We nodigen u van harte uit om uw uitkomst van  het grote nieuwe loten in te vullen – zodra  die bij u bekend is. Het zijn 3 vragen, het beantwoorden kost minder dan 1  minuut:

http://stichtingvsaenquete.nl/amsterdamse-middelbare-scholen-plaatsings-lijst-enquete

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 5, 22 april 2015
Publicatiedatum 22 Apr 2015
VSA  wenst alle groep 8-ers veel succes met hun eindtoets!!

Ouders  willen openheid
 De inschrijving is gedaan en het grote wachten  is begonnen. Maar waarom duurt het allemaal zo lang? Daar zijn misschien goede  redenen voor, maar als buitenstaander is er geen touw aan vast te knopen.  Waarom zwijgen de schoolbesturen als het graf? Wat hebben ze te verbergen? Hoe  langer de stilte duurt, hoe meer ouders gaan vermoeden dat er blijkbaar veel te  verbergen valt........verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 3, 30 March 2015
Publicatiedatum 30 Mar 2015
Ouders wensen alle kinderen in hun  top 3

Zoals we in onze vorige update al  schreven: VSA vindt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een  school in hun top 3 van inschrijving. We denken dat dit kan als de  scholen de tijd tussen inschrijven en plaatsen gebruiken om hun  capaciteit aan te passen.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 3, 12 February 2015
Publicatiedatum 12 Feb 2015
Alle kinderen in hun top 3
VSA vindt dat alle kinderen een plek  moeten krijgen op een school in hun top 3 van inschrijving. We hebben  met veel ouders en kinderen gesproken en we vinden dat je niet kan  zeggen dat een school voorkeur heeft als die van 4e keus  of lager is......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 2, 7 november 2014
Publicatiedatum 08 Nov 2014
Transparantie  voor alles
VSA zou graag zien dat het nieuwe  lotingssysteem voor alle betrokken kinderen en hun ouders transparant is, en  álle informatie rond de loting openbaar. Indien nodig zal VSA een WOB-verzoek  doen (Wet Openbaarheid van Bestuur)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Standpunt VSA over loting en matching
Publicatiedatum 27 Sep 2014
Stichting  VSA maakt zich grote zorgen over het voorgestelde systeem van loting  en matching voor de toegang tot het Voortgezet Onderwijs in  Amsterdam. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA updateJaargang 4 Nr. 6, 10 June 2014 En nu willen we graag wel een echt vijfjarenplan
Publicatiedatum 10 Jun 2014
Het Regionaal Plan  Onderwijsvoorzieningen (RPO). De naam mist een beetje urgentie, maar  dit bepaalt wel de toekomst van uw kind.
De in vereniging OSVO verzamelde  schoolbesturen mogen bepalen wat voor scholen en wat voor onderwijs  ze gaan verzorgen in Amsterdam. De komende 5 jaar. En dat  vijfjarenplan heet RPO. Zij moeten daarover overleggen met:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA wil excuses en een paar antwoorden van schoolbestuurders - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 13 April 2014
Publicatiedatum 13 Apr 2014
VSA stelde deze week een paar praktische  vragen  aan  de schoolbestuurders verenigd in OSVO. Zij zijn verantwoordelijk voor het  onderwijsaanbod in de stad en daarmee voor de loterij om schaarse plekken die  ze de jeugd van Amsterdam jaar op jaar voorschotelen voor het bepalen van haar  toekomst......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA vraagt burgemeester om hulp - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 26 mars 2014
Publicatiedatum 26 Mar 2014
In een open brief   vraagt VSA onze burgemeester de onderwijsimpasse te doorbreken. Schoolbesturen  kijken naar elkaar – de wethouder is afgetreden .  De burgemeester lijkt op dit moment de enige die de scholen in beweging kan  krijgen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Daar komen de tekorten weer - VSA update Jaargang 4 Nr. 3, 10 mars 2014
Publicatiedatum 10 Mar 2014
Vlak voor de start van de inschrijvingen zijn  de eerste cijfers bekend over capaciteit op scholen voor het komende  schooljaar. Definitieve cijfers zijn er niet, maar het heeft er alle schijn van  dat er opnieuw tekort aan plaatsen zal zijn. Net als vorig jaar zullen die zich  concentreren bij HAVO en VMBO......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Wat moeten we stemmen - VSA update Jaargang 4 Nr. 1, 29 januari 2014
Publicatiedatum 29 Jan 2014
VSA  stemadvies
VSA vroeg de politieke partijen om voor het  eind van deze maand duidelijkheid te scheppen over hun positie ten aanzien van  het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. We vroegen  alle partijen om vijf vragen te beantwoorden.  Voorlopig heeft alleen Werner Toonk van de VVD gereageerd......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update 14 oktober 2013 Jaargang 4 Nr. 1,
Publicatiedatum 14 Oct 2013
Staatsecretaris  volgt VSA
In zijn brief van  12 juli jl. stelt de bewindsman: “Zoals de VSA correct heeft opgemerkt leidt de  huidige stichtingsprocedure ertoe dat daar geen nieuwe scholen kunnen worden  gesticht”. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 7, 23 juni 2013
Publicatiedatum 23 Jun 2013
VSA  dankt ouders en donateursNamens alle ouders en kinderen die zich door  VSA geholpen voelen, willen we graag iedereen danken die ons dit jaar weer  heeft gesteund. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 6, 11 april 2013
Publicatiedatum 11 Apr 2013
Scholen  brullen als leeuwen maar baren een muis
Ondanks weken van  touwtrekken en overleg zitten er toch 645 kinderen in de 2e ronde.  402 zijn in de eerste ronde uitgeloot en nog eens 243 kinderen zijn al dan niet  na een aanvullende toets afgewezen. Wij vinden dat veel, teveel!.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Scholen willen liever loten, VSA update Jaargang 3 Nr. 5, 3 april 2013
Publicatiedatum 03 Apr 2013
Scholen  willen liever loten
Koortsachtig overleg de afgelopen weken en  geen millimeter beweging bij de schoolbesturen. 509 kinderen uitgeloot.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 4, 25 maart
Publicatiedatum 25 Mar 2013
Scholen  laten zich weer verrassen
Koortsachtig overleg de afgelopen dagen tussen  gemeente en scholen over de uitkomsten van de aanmeldingen. Het gaat er op  spannen of de scholen het kunststuk van vorig jaar kunnen herhalen. Toen haalde  de oprichting van IJburg II en Caland II ineens veel druk van de ketel......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 3, 18 maart 2013
Publicatiedatum 18 Mar 2013
Mismatch  Voortgezet Onderwijs Amsterdam
De eerste ronde inschrijven is gesloten. VSA (met hulp van OCO) telt nu 40 afdelingen  die vol zitten verspreid over 19 scholen. In totaal 681 overinschrijvingen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 3, 1 maart 2013
Publicatiedatum 01 Mar 2013
Hebben scholen  hun huiswerk gedaan?
De Cito-uitslag is binnen. Maandag aanstaande  begint de inschrijving. We kijken vol spanning of de capaciteit voldoende zal  zijn. VSA verwacht net als vorig jaar vooral veel gedrang bij HAVO en VMBO-t......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 2, 20 januari 2013
Publicatiedatum 20 Jan 2013
Schrikbarende  rapportcijfers voor Amsterdam scholen
VSA zet zich in voor keuzevrijheid van  voldoende niveau. Het overzicht dat prof. Jaap  Dronkers maakte voor de Volkskrant maakt  zichtbaar dat het Amsterdamse voortgezet onderwijs een enorm kwaliteitsprobleem  heeft......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 1, 20 november 2012
Publicatiedatum 18 Jan 2013

We gaan toch niet weer loten!

Stichting VSA heeft afgelopen jaar met vreugde gezien dat meer aanbod er wel degelijk toe leidt dat scholen minder kinderen uitloten. VSA vindt het dan ook zonde dat gemeente en OSVO energie steken in andere lotingmethodiek......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 2 Nr. 11, 19 juli 2012
Publicatiedatum 19 Jul 2012
Wethouder  maakt werk van toegang tot goed onderwijs
  Vlak voor het einde van het schooljaar hebben  we  uitgebreid gesproken met wethouder  Asscher. We kregen  een welwillend oor  voor suggesties om de inschrijving transparanter te krijgen, voorrang te  beperken tot de eerste inschrijvingsweek (opgenomen in de nieuwe kernprocedure).......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Stap voor stap verbetering - VSA update Jaargang 2 Nr. 10, 20 mei 2012
Publicatiedatum 20 May 2012
Nu de rook een beetje begint op te trekken,  kunnen we toch met enige tevredenheid terugkijken op de inschrijfronde dit  voorjaar:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 2 Nr. 9, 14 april 2012
Publicatiedatum 14 Apr 2012
Niet  loten in de tweede ronde?
Voor het eerst in jaren lijkt er een kans dat  geen kinderen in de 2e ronde uitgeloot gaan worden. Op het moment  van schrijven zien we 5 overinschrijvingen op het Vossius (en die zijn  geplaatst!) en 5 of 6 op het MLA. Dat zou toch ook zonder loten moeten kunnen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Extra plaatsen om 2 voor twaalf - VSA update Jaargang 2 Nr. 9, 6 april 2012
Publicatiedatum 06 Apr 2012
Na lang onderhandelen zijn we blij met twee  grote doorbraken in het onderwijsaanbod: Calandlyceum  II en  uitbreiding IJburg college......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nog steeds geen witte rook
Publicatiedatum 30 Mar 2012
  Ondanks veelvuldig overleg tussen scholen en  gemeente is nog steeds niet duidelijk hoeveel scholen willen loten en hoeveel  kinderen zij willen uitloten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Tussenbericht
Publicatiedatum 23 Mar 2012
Met zo'n 4 a 5000 ouders wacht VSA in spanning op de uitkomst van overleg tussen gemeente en schoolbesturen (OSVO). We hopen dat ze samen iets slims weten te verzinnen om de huidige mismatch tussen vraag en aanbod zoveel mogelijk op te lossen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Opnieuw grote tekorten bij inschrijving VO
Publicatiedatum 19 Mar 2012
Eindstand  inschrijvingen eerste ronde
Volgens de op dit moment beschikbare gegevens zijn er  824 overinschrijvingen verspreid over 18 scholen, een triest nieuw record......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Stand van zaken inschrijvingen - VSA update - Jaargang 2 Nr. 5
Publicatiedatum 13 Mar 2012
Inschrijfoverzicht
VSA heeft in samenwerking met Onderwijs  Consumenten Organisatie OCO een nieuw overzicht inschrijvingen Amsterdamse  middelbare scholen gemaakt......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN SCHOOL
Publicatiedatum 24 Feb 2012
Een  kleine handleiding voor het kiezen van een school
Het is zover, de cito- uitslag komt er aan en  dan komt de grote keuze voor een school voor uw kind......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Asscher vindt uitlotingen zeer onwenselijk
Publicatiedatum 10 Feb 2012
Schoolbesturen  stevenen weer af op plaatsgebrek en loten  Mede onder druk van VSA wordt er eerder en  beter geteld of er wel genoeg plek zal zijn voor alle groep 8 kinderen in het  Voortgezet Onderwijs komend jaar. De tellingen worden gedaan door van alle .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Gesprek met wethouder Asscher, 21 januari 2012
Publicatiedatum 21 Jan 2012
Gesprek met wethouder Asscher
We hebben afgelopen maandag een uiterst open  en constructief overleg gehad met wethouder Asscher van Onderwijs. In het  overleg is een aantal punten besproken:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Verbeteringen op de Amsterdamse onderwijsmarkt! - VSA update Jaargang 2 Nr. 2,3 december 2011
Publicatiedatum 03 Dec 2011
De afgelopen jaren heeft de VSA zich ingezet voor een betere afstemming van vraag en aanbod in het Amsterdamse voortgezet onderwijs. Door middel van lobby, netwerken en druk uitoefenen op politiek, besturen en influentials heeft VSA de discussie in Amsterdam op gang gekregen. Niet zonder resultaat......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
8 oktober 2011, VSA update Jaargang 2 Nr. 1
Publicatiedatum 08 Oct 2011
Beste ouder,
Namens inmiddels bijna 1600 ouders zet Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zich in voor de keuzevrijheid van kinderen bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs in Amsterdam.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
28 juli 2011, VSA update Nr. 35
Publicatiedatum 28 Jul 2011
Beste ouders, dit is de laatste update voor dit seizoen. Er is veel bereikt, maar nog  meer te doen. We zetten de zaken nog even op een rij:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
7 juli 2011 VSA Vijf voor Verbetering
Publicatiedatum 07 Jul 2011
VSA Vijf voor Verbetering. In reactie op de op de nieuwe plannen van de scholen doet VSA vijf voorstellen.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
5 juli 2011, VSA update Nr. 34
Publicatiedatum 05 Jul 2011
Scholenplannen in debat
Aanstaande donderdag is het zover: de nieuwe plannen van de scholen  worden besproken in de gemeenteraad......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
20 juni 2011, VSA update Nr. 33
Publicatiedatum 20 Jun 2011
Scholen maken plannen
De  niet aflatende druk van ouders verenigd in VSA heeft geleid tot nieuwe plannen.  Schoolbesturen en gemeente hebben de afgelopen maanden druk onderhandeld en nu  ligt er een plan......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
16 juni 2011
Publicatiedatum 16 Jun 2011
Amsterdams College B en W  heeft rapport over plannen voortgezet onderwijs voor de komende jaren akkoord bevonden.

De afgelopen periode zijn, mede op verzoek van VSA, de gemeente Amsterdam en de schoolbesturen druk aan de slag geweest met het Regionaal Plan Onderwijs voor Amsterdam voor de komende jaren......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
7 juni 2011, VSA update Nr. 32
Publicatiedatum 07 Jun 2011
Reacties op ons mediationverzoek,
Ministerie  en provincie hebben gereageerd op ons verzoek voor een mediationprocedure. Minister en provincie geven aan dat hun rol er niet in ligt zelf  te participeren,.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
16 mei 2011, VSA update Nr. 31
Publicatiedatum 16 May 2011
Plaatsen na de 2e ronde
Na de 2e ronde zijn er ook scholen die nog plaatsen over hebben. Met name in het VMBO is nog veel plek. Zie hier het overzicht . .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
28 april 2011 VSA update Nr. 30
Publicatiedatum 28 Apr 2011
Lotingencircus ook dit jaar weer een drama 449 kinderen uitgeloot die op ruim 20 scholen niet meer hoefden aan te kloppen omdat die vol waren. 12 kinderen die twee keer werden uitgeloot;.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
8 april 2011, VSA update Nr. 29
Publicatiedatum 08 Apr 2011
Tweede ronde
  De  eerste ronde levert in totaal 16 scholen die ruim 1800 kinderen hebben laten  loten. Samen hebben ze in elk geval 455 kinderen uitgeloot verspreid over alle  niveaus......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
6 april 2011, VSA update Nr. 28
Publicatiedatum 06 Apr 2011
Beste  ouders,
Afgelopen  vrijdag eisten we per brief aan alle lotende scholen uitstel van de loting  omdat de scholen nog steeds geen totaaloverzicht hebben van vraag en aanbod op  Amsterdams stedelijk niveau......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
1 april 2011, VSA update Nr. 27
Publicatiedatum 01 Apr 2011
VSA eist uitbreiding vóór de  loting
VSA  heeft de scholen die loten gevraagd hun lotingen uit te stellen en eerst op  zoek te gaan naar meer capaciteit. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
30 maart 2011, VSA update Nr. 26
Publicatiedatum 30 Mar 2011
VSA opent aanval tegen lotingen

  Gesteund  door inmiddels meer dan 1200 ouders heeft de advocaat van de Stichting VSA deze  week brieven laten bezorgen bij de minister van onderwijs, bij het  provinciebestuur, bij het gemeentebestuur en bij de Amsterdamse schoolbesturen  om samen, nu tot een oplossing te  komen.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
25 maart 2011, VSA update Nr. 25
Publicatiedatum 25 Mar 2011
Wethouder en VSA trekken samen op
  In  ons pogen de middelbare scholen in beweging te krijgen, staat wethouder Asscher  nu onverkort aan de zijde van ouders en kinderen. In een gezamenlijke brief doen gemeente en VSA vandaag een dringend  beroep op de scholen om “het aantal uit te loten kinderen voor het komend  schooljaar (te) verminderen”. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
23 maart 2011, VSA update Nr. 24
Publicatiedatum 23 Mar 2011
Laatste stand van zaken  inschrijvingen
  Volgens  onze tellingen hebben in totaal 17  middelbare scholen over-inschrijvingen en moeten circa 2.000 kinderen loten  waarvan er 646 uitgeloot zullen worden......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
15 maart 2011, VSA update Nr.23
Publicatiedatum 15 Mar 2011
Niets veranderd
  Ondanks  alle mooie woorden en beloftes blijken de schoolbesturen geen maatregelen te  hebben genomen om het tekort aan plaatsen op het VO op te lossen:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
10 maart 2011, VSA update Nr. 22.
Publicatiedatum 10 Mar 2011
Meer lotingen

  Minimaal  vijf scholen gaan in elk geval 140 kinderen uitloten. De actuele stand vindt u op onze website – knop rechtsboven.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
7 maart 2011, VSA update Nr. 21
Publicatiedatum 07 Mar 2011
De eerste lotingen zijn bekend

We  zijn een week onderweg met inschrijven en de eerste lotingen zijn bekend. Het  Spinozalyceum zit op het gymnasium na alle niveaus vol en gaat in elk geval 59  kinderen uitloten.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
13 februari 2011, VSA update Nr.20
Publicatiedatum 13 Feb 2011

Basisscholen op de bres voor groep  8 …
De  verenigde basisscholen hebben al hun administraties bij elkaar gelegd om te tellen  hoeveel kinderen er nu echt naar het  voortgezet onderwijs gaan. En van welk niveau.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
1 februari 2011, VSA update Nr.19
Publicatiedatum 01 Feb 2011
Voorrangsregels
  Vandaag is de eerste dag van de Cito-toets van uw kind. Voor Amsterdamse kinderen komt de echte stress pas bij de loting voor een school. Kinderen van buiten de stad krijgen overigens nog steeds massaal voorrang. Zie de bijlage aan het eind ......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
24 januari 2011, VSA update Nr. 18
Publicatiedatum 24 Jan 2011
Uw ervaringen tellen

  Uw  ervaringen kunt u delen op ons forum. Dat is niet alleen van  belang voor andere ouders, maar vooral ook voor ons om met uw getuigenis de  strijd aan te kunnen gaan.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
6 januari 2011, VSA update Nr. 17
Publicatiedatum 06 Jan 2011
Worden net zoveel kinderen  uitgeloot als vorig jaar?
Onze  wens voor dit jaar: genoeg plek op scholen waar kinderen naartoe willen! Gemeente en scholen praten er in elk geval veel over......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
13 november 2010 Update 16 Stichting VSA
Publicatiedatum 14 Nov 2010
Voorjaar 2011: weer meer loten
De gemeente gaat uit van een herhaling van de lotingperikelen van afgelopen jaar (‘stabilisatie’ heet dat ook wel). Onderwijs Consumenten Organisatie OCO rekent op een verdere groei van het aantal uitgelote kinderen. Ook wij denken niet dat het komend voorjaar minder erg zal worden dan afgelopen jaren......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
4 november 2010 'Bijlessen nodig op kunstschool - schoolkeuze wordt steeds meer een loterij' (Parool)
Publicatiedatum 08 Nov 2010
(onderstaand artikel is een uitgelichte kolom in het bovengenoemde krantenartikel).....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Overleg VSA met Werner Toonk, VVD raadslid centrale stad
Publicatiedatum 29 Sep 2010
Krijn van Beek en Kees Jongsma hebben namens de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam op maandag 27 september een gesprek gehad met met Werner Toonk, raadslid centrale stad voor de VVD, en Daniël Meis, fractieassistent van de VVD. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
12 juli 2010 VSA - update 15
Publicatiedatum 12 Jul 2010
Overleg met gemeente en schoolbesturen

Op allerlei plaatsen is de afgelopen weken overleg gevoerd over de kernprocedure voor het volgend jaar. Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam was erbij:

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
8 juni 2010 Update 14 Stichting VSA
Publicatiedatum 08 Jun 2010

Beste ouders,
Ruim 600 kinderen werden uitgeloot in de 1e ronde. Daarvan werden 43 nogmaals uitgeloot in de 2e ronde. Op dit moment zijn er nog steeds kinderen die geen plek hebben op een school voor voortgezet onderwijs. Sommige ouders hebben zich al aangemeld op een school in Velsen…

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
27 april 2010 Update 13 Stichting VSA
Publicatiedatum 28 Apr 2010
Gelijke kansen in het college  akkoord
  ‘Amsterdamse  kinderen moeten ten minste dezelfde kansen hebben om op de eerste school naar  keuze toegelaten te worden als kinderen.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
25 april 2010 Update 12 Stichting VSA
Publicatiedatum 25 Apr 2010
3e  Ronde. Komende week kunnen de kinderen die al 2 keer zijn  uitgeloot zich inschrijven in de 3e Ronde. Klik "hier" voor het  overzicht.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
21 april 2010 Update 11 Stichting VSA
Publicatiedatum 22 Apr 2010

Lotingen in de 2e ronde
Voor het eerst is er op een aantal Amsterdamse scholen in de tweede ronde geloot. Volgens onze informatie zijn er circa 50 kinderen uitgeloot.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
16 april 2010 Update 10 Stichting VSA
Publicatiedatum 17 Apr 2010
Beste ouders,
Uitgeloot in de 2e ronde
De problemen bij de toegang tot het voortgezet onderwijs in Amsterdam hebben een nieuw dieptepunt bereikt. In elk geval op drie scholen worden kinderen voor de 2e keer uitgeloot......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
11 april 2010 Update 9 Stichting VSA
Publicatiedatum 11 Apr 2010
Er zijn in de eerste ronde 622 kinderen uitgeloot, bekijk het overzicht!.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
8 april 2010 'Eerst een goede Cito, dan toch nog loten voor school' (NRC Handelsblad)
Publicatiedatum 08 Apr 2010
Onderwijs Middelbare scholen genoodzaakt tot loting: populariteit te danken aan kleinschaligheid en betrokken leerkrachten

Amsterdam, 8 april 2010, Frederiek Weeda

In en rond Amsterdam zijn 500 kinderen uitgeloot voor de school van hun keuze. Alternatieven als selecteren op Cito-score of een selectiegesprek stuiten ook op kritiek. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
31 maart 2010 Update 8 Stichting VSA
Publicatiedatum 31 Mar 2010
Volgens onze informatie zitten na sluiting van de eerste inschrijvingsronde al 23 onderwijsniveaus op 14 Amsterdamse scholen vol en tellen wij meer dan 500 over-aanmeldingen, een triest record.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
26 maart 2010 'Laat die opgezette vogels ook maar zitten' (Parool)
Publicatiedatum 29 Mar 2010
Als ouder van een kind uit groep 8 heb ik de laatste maanden braaf een aantal middelbare scholen bezocht tijdens hun open dagen en avonden......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
16 maart Briefwisseling tussen Stichting VSA en Lodewijk Asscher
Publicatiedatum 17 Mar 2010
Aan de wethouder Onderwijs van de Gemeente Amsterdam
De heer mr. L.F. Asscher
 
Amsterdam, 16 maart 2010
 
Betreft: Overinschrijvingen op Amsterdamse Scholen voor Voortgezet Onderwijs.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
13 maart 2010 Update 7 Stichting VSA
Publicatiedatum 13 Mar 2010
Amsterdamse kinderen  weer de dupe van falend beleid
Ondanks alle verzekeringen van de gemeente dat er dit jaar  echt voldoende capaciteit zou zijn voor alle Amsterdamse kinderen plus alle kinderen uit de regio, is de werkelijkheid weer als alle jaren hiervoor:  ellende!.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
13 maart 2010 'Gymnasia minder in trek' (Parool)
Publicatiedatum 13 Mar 2010
Hanneloes Pen, Amsterdam - De belangstelling voor het categorale gymnasium is afgenomen. Uit de aanmeldingsronde voor middelbare scholen, die gisteren sloot, blijkt dat vooral de lycea (mavo, havo en vwo) erg in trek zijn. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
10 maart 2010 'Leerling uit regio blijft hier welkom' (Telegraaf)
Publicatiedatum 11 Mar 2010
Amsterdam, woensdag 10 maart 2010, door Daphne van Dijk

Het kort geding dat de stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam tegen de gemeente had aangespannen, heeft zij verloren......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
10 maart 2010 'Ouders A'dam verliezen kort geding' (Volkskrant)
Publicatiedatum 10 Mar 2010
Amsterdam De rechter heeft de eis van 500 ouders om bij de aanmelding op Amsterdamse middelbare scholen voorrang te geven aan Amsterdamse kinderen, in kort geding afgewezen. De Stichting Vrije Schoolkeuze, die het kort geding namens de ouders had aangespannen, beraadt zich op verdere juridische stappen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
9 maart 2010 'Geen voorrang leerling uit stad' (Parool)
Publicatiedatum 09 Mar 2010
VSA vindt dat Amsterdamse scholieren worden benadeeld bij hun schoolkeuze ten opzichte van leerlingen uit andere gemeenten.

AMSTERDAM - Middelbare scholen hoeven geen voorrang te verlenen aan Amsterdamse kinderen. Dat heeft de rechter gisteren.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
9 maart 2010 'Geen voorrang Amsterdams schoolkind bij toelating middelbare school Amsterdam' (NRC Handelsblad)
Publicatiedatum 09 Mar 2010
Amsterdam, 9 maart. Kinderen in Amsterdam krijgen geen voorrang boven kinderen uit omliggende gemeenten bij toelating tot een Amsterdamse middelbare school. Dit heeft de rechter gisteren besloten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
9 maart 2010 Update 6 Stichting VSA
Publicatiedatum 09 Mar 2010
Helaas, we hebben de 1e slag verloren; de rechter heeft niet begrepen dat Amsterdamse kinderen meer schade lijden dan alleen maar lotingstress. Dit is natuurlijk enorm teleurstellend voor alle kinderen in groep 8 en hun ouders,.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
1e slag verloren
Publicatiedatum 08 Mar 2010
Afgelopen vrijdag 5 maart heeft de behandeling plaatsgevonden van het kort geding dat de Stichting tegen de scholen en de gemeente had aangespannen. In verband met het spoedeisend karakter van de zaak (aanpassing van de kernprocedure  hetgeen van invloed is op de thans lopende inschrijvingsperiode van middelbare scholen) heeft de rechter vanmiddag al haar vonnis uitgesproken en gepubliceerd......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
6 maart 2010 Update 5 Stichting VSA
Publicatiedatum 06 Mar 2010
Vrijdagmiddag: het Kort Geding .Na alle pogingen tot overleg met de scholen, stonden we gisteren stonden dan voor de rechter. Tientallen ouders waren naar de rechtszaal gekomen en RTV NoordHolland deed.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Kort Geding Stichting VSA versus VO-scholen en gemeente
Publicatiedatum 05 Mar 2010
Kort Geding Stichting VSA versus VO-scholen en gemeente

Vanmiddag heeft de zitting plaatsgevonden van het kort geding dat de Stichting VSA tegen de scholen voor Voortgezet Onderwijs en de gemeente Amsterdam heeft aangespannen. In verband met
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
4 maart 2010 'Paranoïde gedachten bij de keus van een gymnasium' (NRC Handelsblad)
Publicatiedatum 04 Mar 2010
De inschrijving voor de gymnasia in Amsterdam is begonnen. Wat moet je als ouder doen om niet te worden uitgeloot? Een gekmakend luxeprobleem, stelt Hans van Wetering......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
4 maart 2010 'Ouders eisen plaats op bij scholen A’dam' (NRC Handelsblad)
Publicatiedatum 04 Mar 2010
Morgen dient kort geding
Ouders eisen plaats op bij scholen A’dam
Door onze redacteur Frederiek Weeda amsterdam, 4 maart.

Amsterdamse basisscholieren moeten bij de toelating tot een middelbare school in Amsterdam voorrang krijgen boven kinderen uit omliggende gemeenten. Dat is de inzet van een kort geding dat morgen wordt gevoerd namens 400 ouders......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Kortgeding 5 maart om 13.30 uur
Publicatiedatum 04 Mar 2010
‘Vrijdagmiddag 5 maart om 13.30 uur dient het kort geding bij de Rechtbank aan de Parnassusweg 220. Betrokken ouders zijn van harte welkom.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
2 maart 2010 Update 4 Stichting VSA
Publicatiedatum 02 Mar 2010
Kom!
vrijdag 5 maart 13.30 uur kort geding
Vrijdag dient het kort geding dat de Stichting VSA heeft aangespannen tegen de besturen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Amsterdam.  Inzet is een gelijke rechtspositie voor alle kinderen in de.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Update 2 maart, Briefwisseling tussen Stichting VSA en Lodewijk Asscher
Publicatiedatum 02 Mar 2010
Geachte heer van Beek, beste Krijn,
Vanochtend heeft de heer Asscher u toegezegd in de loop van de dag te informeren over zijn standpunt over uw voorstellen om de
kernprocedure te wijzigen. Na overleg met de heer Asscher stuur ik u zijn reactie
 
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
19 feb 2010 Update 3 Stichting VSA,
Publicatiedatum 19 Feb 2010
Een hectische week voor de VSA. Met veel heen en weer mailen met gemeentebestuur en schoolbesturen (bijten zich vast in hun positie), veel nieuwe leden (flyeren helpt!) en tenslotte een concept‐.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Briefwisseling tussen OSVO en VSA
Publicatiedatum 18 Feb 2010
Geachte leden van de Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam,
De conclusies in uw brief d.d. 11 februari 2010 onderschrijven wij niet.
Wij erkennen dat er een spanning is tussen vraag en aanbod op de Amsterdamse.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA-Update 11 februari 2010
Publicatiedatum 11 Feb 2010
Amsterdamse schoolbesturen erkennen ongelijkheid, maar doen er niets aan.

De stichting VSA heeft gisteren overleg gehad met de vereniging van Amsterdamse schoolbestuurders OSVO over de ongelijke positie van.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Update Stichting VSA, 9 feb 2010
Publicatiedatum 09 Feb 2010
1. Politieke steun voor voorrangsregeling Amsterdamse kinderen:

In het onderwijsdebat in De Balie op 2 februari hebben we als Stichting VSA onze doelen voorgelegd aan de onderwijswoordvoerders van de belangrijkste.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
30 januari 2010 Voorpagina NRC
Publicatiedatum 30 Jan 2010
Middelbare scholen loten in toenemende mate als zich te veel kinderen uit groep acht aanmelden.
Niet alleen gymnasia maar ook mavo-afdelingen die hoog aangeschreven staan, omdat ze in een scholengemeenschap met een havo/vwo-afdeling zitten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
PERSBERICHT 25 januari 2010
Publicatiedatum 25 Jan 2010
Stichting wil gelijke kansen Amsterdamse kinderen op goed Voortgezet Onderwijs.

AMSTERDAM – Ieder jaar worden circa 300 Amsterdamse kinderen uitgeloot voor hun school van keuze voor Voortgezet Onderwijs (VO)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Brief naar ouders met kinderen in groep 7 en 8 in Amsterdam
Publicatiedatum 25 Jan 2010
Gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen op goed Voortgezet Onderwijs
Amsterdam, 25 januari 2010
Beste ouders van Amsterdamse kinderen in groep 7 en 8,
De afgelopen week zijn de kennismakingsdagen in het Voortgezet.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Oprichtings statuten Stichting VSA
Publicatiedatum 25 Jan 2010
Volledige oprichtings statuten van de stichting VSA.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Loting ook op vmbo en havo
Publicatiedatum 23 Aug 2009
Parool - 2 a.....

Aantal racties op dit artikel 0
Content Management Powered by CuteNews