Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
VSA update Jaargang 14, nr. 1, 31 januari 2023
Publicatiedatum 06 Feb 2023

Spannende weken in groep 8

Deze weken maken de leerlingen in groep 8 de laatste toets in het leerlingvolgsysteem. Uiterlijk op vrijdag 10 februari krijgen zij het schooladvies voor de middelbare school. Vanaf maandag 6 maart tot uiterlijk vrijdag 16 maart kunnen leerlingen digitaal worden aangemeld voor de brugklas in Amsterdam. Donderdag 6 april om 1530 uur wordt de uitslag van de centrale loting bekend gemaakt via het ouderportaal. In het tijdpad kernprocedure zijn alle belangrijke data vastgelegd en terug te vinden.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
PERSBERICHT 8 april 2022: Recordaantal kinderen uitgeloot voor de brugklas in Amsterdam
Publicatiedatum 08 Apr 2022

Recordaantal kinderen uitgeloot voor de brugklas in Amsterdam


Vandaag zijn in Amsterdam 1.956 kinderen uitgeloot voor de school van aanmelding, een historisch dieptepunt. Dat is 25% van het totaal aantal kinderen in groep 8 die naar een brugklas in Amsterdam wil. 668 kinderen kregen een reserveschool aangeboden buiten hun top 3; dat is 8% van alle kinderen. 189 kinderen moeten genoegen nemen met een reserveschool die zij gerangschikt hadden op 7 of lager; dat is samen een hele brugklas van een grote scholengemeenschap. Ondanks alle aanpassingen in het beleid moeten steeds meer kinderen genoegen nemen met een school van lage voorkeur. Voor deze kinderen en hun ouders een enorme teleurstelling na een tijdrovend en intensief proces van schoolkeuze.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
(Zoom-)bijeenkomst voor ouders van door de loting gedupeerde kinderen
Publicatiedatum 09 Apr 2021
Beste ouders, A.s. zaterdag om 10.30u houden we traditiegetrouw een informatieve (Zoom-)bijeenkomst voor de ouders van teleurgestelde kinderen uit de loting. Via het hier gelinkte formulier kun je je ervoor opgeven. Je bent van harte welkom! https://bit.ly/3wGbBc0.....

Aantal racties op dit artikel 0
PERSBERICHT 8 april 2021: Recordaantal kinderen uitgeloot door structureel tekortschietend beleid
Publicatiedatum 08 Apr 2021

PERSBERICHT


Recordaantal kinderen uitgeloot door structureel tekortschietend beleid


Mismatch voortgezet onderwijs Amsterdam blijft toenemen


AMSTERDAM – 8 april 2020 - De jaarlijkse centrale loting voor een plek in een Amsterdamse brugklas is uitgelopen op weer een groter debacle dan voorgaande jaren. Het is een fundamentele fout dat de verantwoordelijke schoolbestuurders zijn meegegaan in de druk van de politiek om door beperking van schoolkeuze politieke doelen te bereiken, in plaats van te bewegen naar de voorkeuren van leerlingen en hun ouders, aldus Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA).

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 12, nr. 2, 5 april 2021
Publicatiedatum 05 Apr 2021

Het uur U nadert

Leerlingen in groep 8 wachten donderdag 8 april om 1530 uur vol spanning met hun ouders tot de uitslag van de centrale loting zichtbaar zal zijn in het ouderportaal van ELK.


Wij hopen en wensen dat alle kinderen ingeloot worden of in ieder geval op een hoge voorkeursschool terecht komen. Omdat het onderwijsaanbod in Amsterdam niet aansluit bij de bekende voorkeuren zullen honderden kinderen met een slecht lotnummer (zwaar) teleurgesteld worden. Dat is niet het gevolg van hun schoolkeuze maar rechtstreeks het gevolg van bewust beleid om door beperking van schoolkeuze politieke doelen te bereiken. Willekeurige kinderen zijn daarvan de dupe.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 12, nr. 1, 23 februari 2021
Publicatiedatum 23 Feb 2021
Spannende weken!

Door de Lock-down, die al een jaar duurt, hebben de kinderen die nu in groep 8 zitten geen gewoon onderwijs gehad zoals vorige groepen in de aanloop naar de eindtoets en de middelbare school dat kregen. Omdat de middelbare scholen gesloten zijn, is het ook niet mogelijk om sfeer te proeven op de traditionele open dagen. Net als in andere jaren gaat de centrale loting voor een plek op een fijne school in Amsterdam wel gewoon door, hoewel met een enigszins aangepast tijdspad.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 11, nr. 4, 4 juni 2020
Publicatiedatum 09 Jun 2020

Factcheck

De aanleiding

Kort na de zeer slechte uitkomst van de centrale loting en matching voor het Amsterdams voortgezet onderwijs dit jaar, stelden op 14 april de CDA en VVD fracties in de gemeenteraad 19 kritische vragen aan het college van burgemeester en wethouders (B&W) over de zorgwekkende trend. Vragen over de resultaten en effecten die ieder jaar honderden Amsterdamse kinderen treffen. Het college van burgemeester en wethouders hebben deze vragen op 28 mei schriftelijk beantwoord.

De antwoorden van het college stelden de ouders aangesloten bij VSA teleur. Zij hoopten op coulance voor hun kinderen, maar het college doet geen handreiking en verdedigt het bestaand beleid onder het mom dat meer leerlingen naar brede scholen moeten omdat daardoor de kansengelijkheid zou toenemen. Omdat het ons reeds langer opvalt dat de informatieverstrekking van zowel de schoolbestuurders verenigd in OSVO als de gemeente tekortschiet, heeft VSA alle antwoorden onder de loep genomen. Wij vinden dat ouders daar recht op hebben. Het OSVO beslist nog voor de zomervakantie over het al dan niet voorzetten van de huidige procedure, op basis van een (nog) niet gepubliceerd evaluatierapport.

Het oordeel

Slechts 1 van de 19 antwoorden op de gestelde vragen is volledig en juist beantwoord door het college. De antwoorden op de overige vragen zijn onjuist, ontwijkend, niet concreet of onvolledig en daarmee vaak misleidend.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 11, nr. 3, 25 mei 2020
Publicatiedatum 25 May 2020

Door falend beleid grote mismatch voortgezet onderwijs

Opnieuw is sprake van een ongunstiger uitkomst van de jaarlijkse centrale loting ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal kinderen in groep 8 groeit, het schoolniveau van kinderen stijgt, maar het gewenste aanbod van scholen groeit niet mee en krimpt zelfs.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
PERSBERICHT 3 april 2020: Onderwijsaanbod Amsterdam schiet tekort, grotere groep kinderen op te lage plek
Publicatiedatum 13 May 2020

Mismatch voortgezet onderwijs Amsterdam weer verder gegroeid


AMSTERDAM – 3 april 2020 - Opnieuw is sprake van een ongunstiger uitkomst van de jaarlijkse centrale loting ten opzichte van voorgaande jaren. Het aantal kinderen in groep 8 groeit, het niveau van leerlingen op de basisscholen gaat omhoog, maar het gewenste aanbod van middelbare scholen groeit niet mee en krimpt zelfs......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 11, nr. 2, 2 april 2020
Publicatiedatum 13 May 2020
Spannende dag! Alle aandacht gaat uit naar de Corona-crisis. Er is een ‘intelligente lock-down’, in ieder geval tot de meivakantie. Ouders geven hun kinderen thuisonderwijs want de scholen zijn dicht. En de eindtoets basisonderwijs gaat dit jaar niet door (daarover later meer)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 11, nr. 1, 1 maart 2020
Publicatiedatum 01 Mar 2020
Alle kinderen in groep 8 moeten zich de eerste twee weken van maart inschrijven op de gekozen school. Vanwege de kans op uitloting moet in Amsterdam tegelijk een lijst met tot wel 11 reservescholen ingeleverd worden. Helaas zijn de voortekenen voor de centrale loting dit jaar ongunstig: meer kinderen en toename van havo en vwo adviezen, zonder dat er iets is gewijzigd aan het aanbod. Meer krapte dus op havo en vwo en leegstand op m.n. vmbo......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
PERSBERICHT: Onderwijsaanbod Amsterdam schiet tekort, bestuurders weten schaarste ternauwernood te verdelen.
Publicatiedatum 04 Apr 2019
Amsterdam, 4 april 2019 In het tiende jaar dat Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam zich inzet voor het verminderen van de mismatch tussen vraag en aanbod in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, is opnieuw sprake van een teleurstellende uitkomst van de jaarlijkse loting.
Stichting VSA bespeurt een groeiende onwil bij schoolbesturen en politiek om het probleem op te lossen. Het beleid druist recht in tegen beloften die eerder aan ouders en kinderen zijn gedaan in het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 10, nr. 1, 22 maart 2019
Publicatiedatum 24 Mar 2019
Spannende dagen

Net als de afgelopen jaren zitten ook dit jaar weer 8000 kinderen in en om Amsterdam in grote spanning of het lot hen gunstig gezind zal zijn bij de toedeling van een middelbare school. Wij hopen en wensen natuurlijk dat alle kinderen op een school van hun voorkeur geplaatst worden, maar de realiteit zal opnieuw teleurstellen. Dit jaar zijn er naar schatting 150 kinderen meer die meeloten dan vorig jaar. En de scholen hebben geen millimeter extra aanbod geregeld op de plekken waar dat nodig is: bij aantrekkelijk Atheneum en aantrekkelijk Havo. Wel schermen de schoolbesturen met een “overcapaciteit” van scholen waar niemand naartoe wil. Die overigens ook nog voornamelijk alleen op papier bestaat......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, nr. 7, 31 december 2018
Publicatiedatum 08 Jan 2019
Tweede lustrum, vierde wethouder voor Vrije Schoolkeuze Amsterdam.

Uw kind in groep 7 of 8 verdient – net als alle kinderen in Amsterdam – na de basisschool het beste voortgezet onderwijs. Maar in Amsterdam is er een structurele mismatch tussen vraag en aanbod......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 6, 20 juli 2018
Publicatiedatum 20 Jul 2018
De 1% groep  De loting van kinderen over Amsterdamse  scholen telde dit jaar een kleiner aantal grote uitvallers. Ongeveer 200  kinderen bleven weg,........verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De grote verloting 2018
Publicatiedatum 06 Apr 2018
Klik voor tweet .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 4, 6 april 2018
Publicatiedatum 06 Apr 2018
Geen reden tot tevredenheid
Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen  en een zorgvuldige selectie, hebben alle achtstegroepers zich in maart aangemeld  op de school van hun keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA kieswijzer (2) Jaargang 9, Nr. 4, 14 maart 2018
Publicatiedatum 14 Mar 2018
VSA kieswijzer (2)
VSA  stelde een groot aantal partijen drie vragen mbt hun onderwijsbeleid. Hun  volledige antwoorden kunt u hier nalezen. Wij houden het graag een  beetje overzichtelijk, dus hieronder ziet u hoe wij hun antwoorden begrijpen  (en corrigeert u ons als u iets anders leest!!)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 9, Nr. 3,26 februari 2018
Publicatiedatum 26 Feb 2018

VSA kieswijzer (1)
  De verkiezingen komen er aan en u wilt  natuurlijk weten welke partij het best het onderwijs dient in Amsterdam.

Wij willen u graag bij uw keuze helpen, en  hebben daarom de partijen die meedingen naar uw stem, drie vragen gesteld:

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update - Jaargang 9, Nr. 2, 29 januari 2018
Publicatiedatum 29 Jan 2018
Spannende tijd!
Spannende tijden voor Amsterdamse  achtstegroepers: ze maken de laatste Cito-toets die meetelt voor het  schooladvies en de middelbare scholen organiseren de jaarlijkse open dagen.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nieuw schooljaar, nieuwe ronde centrale loting
Publicatiedatum 12 Oct 2017
Het nieuwe  schooljaar is alweer een aantal weken onderweg. Uw kind in groep 7 of 8 verdient  net als alle kinderen in Amsterdam na de basisschool het beste voortgezet onderwijs.  Afgelopen jaar waren er helaas weer honderden kinderen die niet naar een school  konden die in hun ogen het beste voor ze was. De stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam  (VSA) is sinds 2009 de stem voor en door ouders bij de overstap naar het voortgezet  onderwijs......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Ophogers kansloos - VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 22 mei 2017
Publicatiedatum 22 May 2017
Kinderen die  hun CITO-toets beter maken dan de basisschool had verwacht. Je zou denken dat  iedereen blij zou zijn met talent dat zich plots manifesteert. Maar onze  scholen denken daar anders over......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 5, 24 april 2017
Publicatiedatum 21 May 2017
Welkom
U bent 11 jaar oud, u woont in Amsterdam en zou volgend jaar graag onderwijs volgen. U heeft zich breed georiënteerd en zorgvuldig 15 voorkeuren op volgorde op een lijst gezet. Precies zoals de beleidsbepalers van u verwachtten. U bent afgewezen voor: .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA teleurgesteld, mismatch voortgezet onderwijs groeit Een loterij met veel nieten Amsterdam, 5 april 2017
Publicatiedatum 05 Apr 2017
De loterij voor een plekje in het voorgezet onderwijs in Amsterdam is weer achter de rug. De uitkomsten waren opnieuw niet wat iedereen bij de start een paar jaar geleden had gehoopt. De mismatch groeit en komt niet in de buurt van alle kinderen in de top 3 die de Stichting Vrije Schoolkeuze (VSA) als doel heeft gesteld. Ook “tenminste 99% top 5”, waarop de steun aan de petitie voor de matching is gebaseerd, wordt niet gehaald. Intussen blijven gemeente en scholen investeren in meer plekken waar geen vraag naar is en krijgen ouders niet wat de petitie heeft belooft.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 4, 2 april 2017 Nog een paar dagen in spanning
Publicatiedatum 02 Apr 2017
Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een zorgvuldige selectie van  de echte voorkeuren, hebben alle achtstegroepers hun voorkeurslijst ingeleverd  op de school van eerste keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 3, 8 februari 2017
Publicatiedatum 08 Feb 2017
OSVO wil  uitzonderingspositie voor Amsterdam
  Dinsdagavond  8 februari trotseerden 14 ouders weer en wind om op het IIJburgcollege2 met  OSVO (de vereniging van schoolbestuurders in Amsterdam) van gedachten te  wisselen over wat er in het Amsterdamse voortgezet onderwijs moet veranderen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 8, Nr. 2, 9 januari 2017
Publicatiedatum 09 Jan 2017
Gelukkig Nieuwjaar!
  VSA wenst alle ouders en kinderen  een heel gelukkig 2017. In de bijzonder de kinderen die dit jaar in groep  8 zitten en de grote overstap maken naar het voortgezet onderwijs wensen we  veel succes met het maken van de schoolkeuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA updateJaargang 8, Nr. 1, 7 november 2016
Publicatiedatum 07 Nov 2016
Beter  aanbod om mismatch te verminderen
  Uw kind verdient het beste onderwijs. En dat  geldt voor alle kinderen in Amsterdam. Afgelopen jaar waren er weer honderden  kinderen die niet naar een school konden die in hun ogen het beste voor ze was. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Schijneerlijkheid maskeert het echte probleem
Publicatiedatum 18 Apr 2016
Sommige mensen lijken ervan  overtuigd dat het probleem van toegang tot het voortgezet onderwijs in  Amsterdam met de aangepaste procedure van dit jaar is opgelost. Dat is het niet.  De uitkomsten wijzen uit dat het probleem niet anders is dan andere jaren en  net zo oneerlijk is als het oude loten. Gebrek aan transparantie leidt tot  verslechtering van keuzemogelijkheden. VSA zet de feiten nog eens op een rij......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nog twee weken spanning - VSA update Jaargang 7, Nr. 3, 23 maart 2016
Publicatiedatum 23 Mar 2016
  De inschrijving is gesloten. Ouders en  kinderen hebben na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen en een  zorgvuldige selectie hun voorkeurslijst ingeleverd op de school van eerste  keuze. Dit jaar minder lang wachten, op 7 april vanaf 15.30 uur kunnen de  ouders inloggen en het lotnummer en school van hun kind te zien krijgen waar  het geplaatst is. De makers van het systeem (MEPS) waar ingelogd gaat worden,  hebben beloofd rekening te houden met extra “ inlog” drukte......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Meer ruimte voor nieuwe scholen VSA update Jaargang 7, Nr. 3, 28 January 2016
Publicatiedatum 28 Jan 2016
Meer  ruimte voor nieuwe scholen
VSA pleit   al jaren voor meer ruimte voor nieuwe scholen. Het lijkt er op dat de  staatssecretaris van OCW onze kinderen gaat helpen. Op 13 januari stuurde hij een wetsontwerp  naar  de Tweede Kamer dat meer mogelijkheden moet gaan bieden aan nieuwe scholen om te  kunnen starten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 7, Nr. 2, 11 januari 2016
Publicatiedatum 11 Jan 2016
Gelukkig  Nieuwjaar
VSA wenst  alle ouders en kinderen een heel gelukkig Nieuwjaar. En kinderen die dit jaar  de overstap gaan maken naar het voortgezet onderwijs wensen we veel succes met  het maken van de keuze......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 4 november 2015
Publicatiedatum 04 Nov 2015
Loten is geen oplossing, alleen beter aanbod  helpt Gemeente  en schoolbesturen konden de beloftes niet waarmaken. Wat aangekondigd was als  de gedroomde oplossing voor de inschrijvingsproblemen, is een luchtkasteel  gebleken.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De tijd is rijp voor verandering VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 6 oktober 2015
Publicatiedatum 06 Oct 2015
De dramatische uitkomst van het grote lotingexperiment van voor de zomer krijgt misschien toch een positief vervolg. Nu zo onomstotelijk is bewezen dat een ander verdeelsysteem de problemen niet kan oplossen, is het tijd om opnieuw naar het  onderwijs zelf te gaan kijken: meer aanbod, meer kwaliteit, meer flexibiliteit......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
De weg naar het paradijs en terug VSA update jaargang 6 nr 9 - 6 juli 2015
Publicatiedatum 06 Jul 2015
Aan  het begin van de zomervakantie en aan het eind van het schooljaar  kijken we als Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam terug op een  roerige inschrijfperiode voor brugklassers op weg naar het voortgezet  onderwijs. Met veel ouders hadden we gehoopt dat de nieuwe loting- en  matchingmethode eindelijk de weg naar het paradijs voor al die  duizenden brugklassers zou betekenen. Helaas werd een groot deel van  hen aan de poorten teruggestuurd. Tijd voor een evaluatie......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 22 juni 2015
Publicatiedatum 22 Jun 2015
Onderteken petitie voor ruilen
De VSA enquête wijst uit dat meer dan 500 kinderen alsnog naar hun school van 1e keus zouden kunnen als kinderen hun plekken zouden mogen ruilen. En dan zijn er ook nog verbeteringen.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 7 juni 2015
Publicatiedatum 07 Jun 2015
Anders  verdelen werkt dus nietAnders verdelen van ellende leidt niet tot  minder ellende. Dat is de conclusie die we kunnen trekken uit het groots  aangekondigde en al twee jaar alles overheersende experiment met het nieuwe  loten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 7, 1 juni 2015
Publicatiedatum 01 Jun 2015

We nodigen u van harte uit om uw uitkomst van  het grote nieuwe loten in te vullen – zodra  die bij u bekend is. Het zijn 3 vragen, het beantwoorden kost minder dan 1  minuut:

http://stichtingvsaenquete.nl/amsterdamse-middelbare-scholen-plaatsings-lijst-enquete

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 5, 22 april 2015
Publicatiedatum 22 Apr 2015
VSA  wenst alle groep 8-ers veel succes met hun eindtoets!!

Ouders  willen openheid
 De inschrijving is gedaan en het grote wachten  is begonnen. Maar waarom duurt het allemaal zo lang? Daar zijn misschien goede  redenen voor, maar als buitenstaander is er geen touw aan vast te knopen.  Waarom zwijgen de schoolbesturen als het graf? Wat hebben ze te verbergen? Hoe  langer de stilte duurt, hoe meer ouders gaan vermoeden dat er blijkbaar veel te  verbergen valt........verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 3, 30 March 2015
Publicatiedatum 30 Mar 2015
Ouders wensen alle kinderen in hun  top 3

Zoals we in onze vorige update al  schreven: VSA vindt dat alle kinderen een plek moeten krijgen op een  school in hun top 3 van inschrijving. We denken dat dit kan als de  scholen de tijd tussen inschrijven en plaatsen gebruiken om hun  capaciteit aan te passen.

.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 3, 12 February 2015
Publicatiedatum 12 Feb 2015
Alle kinderen in hun top 3
VSA vindt dat alle kinderen een plek  moeten krijgen op een school in hun top 3 van inschrijving. We hebben  met veel ouders en kinderen gesproken en we vinden dat je niet kan  zeggen dat een school voorkeur heeft als die van 4e keus  of lager is......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 6 Nr. 2, 7 november 2014
Publicatiedatum 08 Nov 2014
Transparantie  voor alles
VSA zou graag zien dat het nieuwe  lotingssysteem voor alle betrokken kinderen en hun ouders transparant is, en  álle informatie rond de loting openbaar. Indien nodig zal VSA een WOB-verzoek  doen (Wet Openbaarheid van Bestuur)......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Standpunt VSA over loting en matching
Publicatiedatum 27 Sep 2014
Stichting  VSA maakt zich grote zorgen over het voorgestelde systeem van loting  en matching voor de toegang tot het Voortgezet Onderwijs in  Amsterdam. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA updateJaargang 4 Nr. 6, 10 June 2014 En nu willen we graag wel een echt vijfjarenplan
Publicatiedatum 10 Jun 2014
Het Regionaal Plan  Onderwijsvoorzieningen (RPO). De naam mist een beetje urgentie, maar  dit bepaalt wel de toekomst van uw kind.
De in vereniging OSVO verzamelde  schoolbesturen mogen bepalen wat voor scholen en wat voor onderwijs  ze gaan verzorgen in Amsterdam. De komende 5 jaar. En dat  vijfjarenplan heet RPO. Zij moeten daarover overleggen met:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA wil excuses en een paar antwoorden van schoolbestuurders - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 13 April 2014
Publicatiedatum 13 Apr 2014
VSA stelde deze week een paar praktische  vragen  aan  de schoolbestuurders verenigd in OSVO. Zij zijn verantwoordelijk voor het  onderwijsaanbod in de stad en daarmee voor de loterij om schaarse plekken die  ze de jeugd van Amsterdam jaar op jaar voorschotelen voor het bepalen van haar  toekomst......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA vraagt burgemeester om hulp - VSA update Jaargang 4 Nr. 4, 26 mars 2014
Publicatiedatum 26 Mar 2014
In een open brief   vraagt VSA onze burgemeester de onderwijsimpasse te doorbreken. Schoolbesturen  kijken naar elkaar – de wethouder is afgetreden .  De burgemeester lijkt op dit moment de enige die de scholen in beweging kan  krijgen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Daar komen de tekorten weer - VSA update Jaargang 4 Nr. 3, 10 mars 2014
Publicatiedatum 10 Mar 2014
Vlak voor de start van de inschrijvingen zijn  de eerste cijfers bekend over capaciteit op scholen voor het komende  schooljaar. Definitieve cijfers zijn er niet, maar het heeft er alle schijn van  dat er opnieuw tekort aan plaatsen zal zijn. Net als vorig jaar zullen die zich  concentreren bij HAVO en VMBO......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Wat moeten we stemmen - VSA update Jaargang 4 Nr. 1, 29 januari 2014
Publicatiedatum 29 Jan 2014
VSA  stemadvies
VSA vroeg de politieke partijen om voor het  eind van deze maand duidelijkheid te scheppen over hun positie ten aanzien van  het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam. We vroegen  alle partijen om vijf vragen te beantwoorden.  Voorlopig heeft alleen Werner Toonk van de VVD gereageerd......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update 14 oktober 2013 Jaargang 4 Nr. 1,
Publicatiedatum 14 Oct 2013
Staatsecretaris  volgt VSA
In zijn brief van  12 juli jl. stelt de bewindsman: “Zoals de VSA correct heeft opgemerkt leidt de  huidige stichtingsprocedure ertoe dat daar geen nieuwe scholen kunnen worden  gesticht”. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 7, 23 juni 2013
Publicatiedatum 23 Jun 2013
VSA  dankt ouders en donateursNamens alle ouders en kinderen die zich door  VSA geholpen voelen, willen we graag iedereen danken die ons dit jaar weer  heeft gesteund. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 6, 11 april 2013
Publicatiedatum 11 Apr 2013
Scholen  brullen als leeuwen maar baren een muis
Ondanks weken van  touwtrekken en overleg zitten er toch 645 kinderen in de 2e ronde.  402 zijn in de eerste ronde uitgeloot en nog eens 243 kinderen zijn al dan niet  na een aanvullende toets afgewezen. Wij vinden dat veel, teveel!.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Scholen willen liever loten, VSA update Jaargang 3 Nr. 5, 3 april 2013
Publicatiedatum 03 Apr 2013
Scholen  willen liever loten
Koortsachtig overleg de afgelopen weken en  geen millimeter beweging bij de schoolbesturen. 509 kinderen uitgeloot.
.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 4, 25 maart
Publicatiedatum 25 Mar 2013
Scholen  laten zich weer verrassen
Koortsachtig overleg de afgelopen dagen tussen  gemeente en scholen over de uitkomsten van de aanmeldingen. Het gaat er op  spannen of de scholen het kunststuk van vorig jaar kunnen herhalen. Toen haalde  de oprichting van IJburg II en Caland II ineens veel druk van de ketel......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 3, 18 maart 2013
Publicatiedatum 18 Mar 2013
Mismatch  Voortgezet Onderwijs Amsterdam
De eerste ronde inschrijven is gesloten. VSA (met hulp van OCO) telt nu 40 afdelingen  die vol zitten verspreid over 19 scholen. In totaal 681 overinschrijvingen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 3, 1 maart 2013
Publicatiedatum 01 Mar 2013
Hebben scholen  hun huiswerk gedaan?
De Cito-uitslag is binnen. Maandag aanstaande  begint de inschrijving. We kijken vol spanning of de capaciteit voldoende zal  zijn. VSA verwacht net als vorig jaar vooral veel gedrang bij HAVO en VMBO-t......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 2, 20 januari 2013
Publicatiedatum 20 Jan 2013
Schrikbarende  rapportcijfers voor Amsterdam scholen
VSA zet zich in voor keuzevrijheid van  voldoende niveau. Het overzicht dat prof. Jaap  Dronkers maakte voor de Volkskrant maakt  zichtbaar dat het Amsterdamse voortgezet onderwijs een enorm kwaliteitsprobleem  heeft......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 3 Nr. 1, 20 november 2012
Publicatiedatum 18 Jan 2013

We gaan toch niet weer loten!

Stichting VSA heeft afgelopen jaar met vreugde gezien dat meer aanbod er wel degelijk toe leidt dat scholen minder kinderen uitloten. VSA vindt het dan ook zonde dat gemeente en OSVO energie steken in andere lotingmethodiek......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 2 Nr. 11, 19 juli 2012
Publicatiedatum 19 Jul 2012
Wethouder  maakt werk van toegang tot goed onderwijs
  Vlak voor het einde van het schooljaar hebben  we  uitgebreid gesproken met wethouder  Asscher. We kregen  een welwillend oor  voor suggesties om de inschrijving transparanter te krijgen, voorrang te  beperken tot de eerste inschrijvingsweek (opgenomen in de nieuwe kernprocedure).......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Stap voor stap verbetering - VSA update Jaargang 2 Nr. 10, 20 mei 2012
Publicatiedatum 20 May 2012
Nu de rook een beetje begint op te trekken,  kunnen we toch met enige tevredenheid terugkijken op de inschrijfronde dit  voorjaar:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
VSA update Jaargang 2 Nr. 9, 14 april 2012
Publicatiedatum 14 Apr 2012
Niet  loten in de tweede ronde?
Voor het eerst in jaren lijkt er een kans dat  geen kinderen in de 2e ronde uitgeloot gaan worden. Op het moment  van schrijven zien we 5 overinschrijvingen op het Vossius (en die zijn  geplaatst!) en 5 of 6 op het MLA. Dat zou toch ook zonder loten moeten kunnen......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Extra plaatsen om 2 voor twaalf - VSA update Jaargang 2 Nr. 9, 6 april 2012
Publicatiedatum 06 Apr 2012
Na lang onderhandelen zijn we blij met twee  grote doorbraken in het onderwijsaanbod: Calandlyceum  II en  uitbreiding IJburg college......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Nog steeds geen witte rook
Publicatiedatum 30 Mar 2012
  Ondanks veelvuldig overleg tussen scholen en  gemeente is nog steeds niet duidelijk hoeveel scholen willen loten en hoeveel  kinderen zij willen uitloten......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Tussenbericht
Publicatiedatum 23 Mar 2012
Met zo'n 4 a 5000 ouders wacht VSA in spanning op de uitkomst van overleg tussen gemeente en schoolbesturen (OSVO). We hopen dat ze samen iets slims weten te verzinnen om de huidige mismatch tussen vraag en aanbod zoveel mogelijk op te lossen. .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Opnieuw grote tekorten bij inschrijving VO
Publicatiedatum 19 Mar 2012
Eindstand  inschrijvingen eerste ronde
Volgens de op dit moment beschikbare gegevens zijn er  824 overinschrijvingen verspreid over 18 scholen, een triest nieuw record......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Stand van zaken inschrijvingen - VSA update - Jaargang 2 Nr. 5
Publicatiedatum 13 Mar 2012
Inschrijfoverzicht
VSA heeft in samenwerking met Onderwijs  Consumenten Organisatie OCO een nieuw overzicht inschrijvingen Amsterdamse  middelbare scholen gemaakt......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
TIPS VOOR HET KIEZEN VAN EEN SCHOOL
Publicatiedatum 24 Feb 2012
Een  kleine handleiding voor het kiezen van een school
Het is zover, de cito- uitslag komt er aan en  dan komt de grote keuze voor een school voor uw kind......verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Asscher vindt uitlotingen zeer onwenselijk
Publicatiedatum 10 Feb 2012
Schoolbesturen  stevenen weer af op plaatsgebrek en loten  Mede onder druk van VSA wordt er eerder en  beter geteld of er wel genoeg plek zal zijn voor alle groep 8 kinderen in het  Voortgezet Onderwijs komend jaar. De tellingen worden gedaan door van alle .....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Gesprek met wethouder Asscher, 21 januari 2012
Publicatiedatum 21 Jan 2012
Gesprek met wethouder Asscher
We hebben afgelopen maandag een uiterst open  en constructief overleg gehad met wethouder Asscher van Onderwijs. In het  overleg is een aantal punten besproken:.....verder lezen

Aantal racties op dit artikel 0
Content Management Powered by CuteNews