Downloads
Petities.nl
stemwijzer

 

Brief aan OSVO inzake de Kernprocedure 2021 en dubbeladviezen - 25 januari 2021
Klik hier om te downloaden

Open brief Keuzevrijheid en bereikbaarheid voortgezet onderwijs Amsterdam - 19 april 2020
Klik hier om te downloaden

Factsheet schoolkeuze voortgezet onderwijs — Amsterdam - 1 maart 2020
Klik hier om te downloaden

Factsheet schoolkeuze — Amsterdam - 31 december 2018
Klik hier om te downloaden

VSA heeft voor u in de verkiezingsprogramma’s opgezocht welke voornemens de aan de verkiezingen deelnemende partijen met het onderwijs in Amsterdam hebben. Klik hier voor de relevante quotes | Amsterdam - 25 februari 2018

VSA zeer teleurgesteld over uitkomsten loting voortgezet onderwijs in Amsterdam | Amsterdam - 7 April 2016
Klik hier om artikel te downloaden

Presentatie | Afgelopen consultatiebijeenkomst Wetsvoorstel meer ruimte voor nieuwe scholen | Amsterdam - Februari 2016
Klik hier om artikel te downloaden

Eerste analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam - Juli 2015
Klik hier om artikel te downloaden

Simulatie analyse matching en plaatsing voortgezet onderwijs Amsterdam - September2015
Klik hier om artikel te downloaden

Uitkomsten VSA enquĂȘte 18 juni 2015
Klik hier om artikel te downloaden

VSA enquete matching ruwe data 17 juni 2015
Klik hier om artikel te downloaden

Persberich VSA matching Amsterdam (04 juni 2015)
Klik hier om artikel te downloaden

Motie ingediend (VVD/CDA/D66) over de 'Kraamkamers' (13 november 2014)
Klik hier om artikel te downloaden

Beleidsreactie op de evaluatie van de wetswijziging 2008 over de voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs (12 juli 2013)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief van de wethouder aan de Commissie Onderwijs over de onderzoeken schoolkeuze en RPO afspraken/nieuwe scholen (23 januari 2013)
Klik hier om artikel te downloaden

Pleidooi voor categorale HAVO, Aleid Truijens (Volkskrant 11april 2012)
Klik hier om artikel te downloaden

Grotere loting scholen Amsterdam ( RTV NH 19 maart 2012)
Klik hier om artikel te downloaden

824 leerlingen dreigen uitgeloot te worden voor voorkeursschool ( Parool 19 maart 2012)
Klik hier om artikel te downloaden

Asscher kijkt naar voortgezet onderwijs ( Parool 14 maart 2012)
Klik hier om artikel te downloaden

Verzoek tot aanpassing van de Wet op het Voortgezet Onderwijs opdat het onderwijsaanbod zich kan aanpassen aan de vraag (12 januari 2012)
Klik hier om artikel te downloaden

Beschikbare brugklasplaatsen 2e Ronde: 11 t/m 15 april 2011
Klik hier om artikel te downloaden

Uitlotingen instroom 2011/2012 (8 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Van loten zijn we voorloping nog niet af (Het Parool 8 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Populaire schoolmoet dependance opzetten ( De Volkskrant 8 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Uitgeloot kind heeft geluk (NRC 7 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief loting gymnasia (7 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Concept dagvaarding (4 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Loten op het Spinoza (Parool 1 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Vragen om extra klassen (Parool 1 april 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief aan Minister van Onderwijs (29 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief aan Proviniale Staten (29 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief aan Gemeente Amsterdam (29 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief aan OSVO (29 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Brief van wethouder Asscher aan de gemeenteraad (29 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Het Parool, zaterdag 26 maart 2011, ‘Extra klassen in plaats van loten ’
Klik hier om artikel te downloaden

Brief van wethouder L. Asscher en de stichting VSA aan de schoolbesturen VO (24 maart 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Schoolbestuderen houden uitbreiding gymnasia tegen. (NRC 19-3-2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Loten is lijden voor leerling ( tekort aan plaatsen op populaire middelbare scholen breidt zich uit). (NRC 12-3-2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Notitie PvdA wachtlijsten Onderwijs Watergraafsmeer
Klik hier om artikel te downloaden

Jaap Dronkers: Systeemfout onderwijsbestuurders (NRC 11 januari 2011)
Klik hier om artikel te downloaden

Vragen en antwoorden Werner Toonk
Klik hier om artikel te downloaden

Overzicht instroom 2010-2011 naar gemeente
Klik hier om artikel te downloaden

Overzicht instroom 2010-2011 per school naar herkomstgemeente
Klik hier om artikel te downloaden

De beste scholen van 2011-2012, artikel in Elsevier 15 Januari 2011
Klik hier om artikel te downloaden

Steun de Stichting VSA flyer
Klik hier om flyer te downloaden

Briefwisseling; Gelijke kansen voor Amsterdamse kinderen in de kernprocedure
Klik hier brief te downloaden

Ontwikkeling geboortecijfer Gemeente Amsterdam, 1988-2008
kinderen in amsterdam cbs juni 2010.pdf

Roos van der Zwaard, Laat die opgezette vogel dan ook maar zitten  (Parool, 26 maart 2010)
Laat die opgezette vogels ook maar zitten.doc

Oprichtings akte van de stichting 15 januari 2010
Oprichtingsakte_Stichting_VSA.pdf