Wie zijn wij
Petities.nl
stemwijzer
De oprichters van de Stichting VSA zijn betrokken, ervaringsdeskundig en brengen zekere professionele kwaliteiten mee om de doelstellingen van de Stichting te kunnen dienen.
Krijn van Beek
Vader van een dochter die in 2009 de uitvoering van de kernprocedure inclusief uitloting heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn heeft ook een zoon die in 2010 de uitvoering van de kernprocedure heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn is directeur strategie bij het ministerie van Justitie, voor meer informatie over Krijn klik ‘hier’.
Patricia van Uchelen
Moeder van twee dochters die in 2010 en in 2011 de uitvoering van de kernprocedure hebben meegemaakt en die thans op een VO school zitten. Patricia is bestuurder van twee basisscholen en vele jaren werkzaam geweest in marketing & communicatie, voor meer informatie over Patricia klik ‘hier’.
Elisabeth Bootsma
Moeder van vier zonen. In 2011 en 2013 kwamen haar oudste twee zonen na loting terecht op hun favoriete school. Haar derde zoon werd in 2016 na de centrale loting en matching uitgeloot voor alle scholen waar hij naartoe wilde, hij gaat nu naar een school buiten Amsterdam " Vrijheid van onderwijs is een grondrecht" .Haar jongste zoon zit nog op de basisschool. Elisabeth is senior supervision officer financiële markten, meer informatie klik hier‘hier
Jeroen Buma
Vader van een dochter en twee zonen. Dochter heeft in 2017 op basis van systeem van loting en matching een plek gekregen op een VO school naar wens. Heeft als ‘ophoger na CITO-eindtoets’ wel een valse start doordat onderwijs op passend niveau niet meer kon worden aangeboden. De twee jongens krijgen de komende jaren ook te maken met de kernprocedure in Amsterdam Jeroen is partner bij een organisatie adviesbureau in Hilversum
Oprichters/ oud bestuursleden: Cas Bijlholt, Kees Jongsma