Wie zijn wij
Petities.nl
VO scholenoverzicht amsterdam 2016
De oprichters van de Stichting VSA zijn betrokken, ervaringsdeskundig en brengen zekere professionele kwaliteiten mee om de doelstellingen van de Stichting te kunnen dienen.
Krijn van Beek
Vader van een dochter die in 2009 de uitvoering van de kernprocedure inclusief uitloting heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn heeft ook een zoon die in 2010 de uitvoering van de kernprocedure heeft meegemaakt en die thans op een VO school zit. Krijn is directeur strategie bij het ministerie van Justitie, voor meer informatie over Krijn klik ‘hier’.
Cas Bijlholt
Vader van twee zonen die de uitvoering van de kernprocedure inclusief loting - en een uitloting - hebben meegemaakt en thans op VO scholen zitten. Cas is internet-ondernemer, voor meer informatie over Cas klik ‘hier’.
Kees Jongsma
Vader twee dochters en een zoon. De oudste dochter doet dit jaar eindexamen, de tweede heeft in 2010 de uitvoering van de kernprocedure inclusief uitloting  meegemaakt. De jongste zoon gaat dit naar het VO en valt dus onder het nieuwe systeem van loting en matching. Kees is financieel communicatie consultant.
Voor meer informatie over Keess klik ‘hier’.
Patricia van Uchelen
Moeder van twee dochters die in 2010 en in 2011 de uitvoering van de kernprocedure hebben meegemaakt en die thans op een VO school zitten. Patricia heeft ook nog 1 dochter in groep 4 van de basisschool. Patricia is bestuurder van twee basisscholen en vele jaren werkzaam geweest in marketing & communicatie, voor meer informatie over Patricia klik ‘hier’.
Elisabeth Bootsma
Moeder van vier zonen. In 2011 en 2013 kwamen haar oudste twee zonen na loting terecht op hun favoriete school. Haar derde zoon werd in 2016 na de centrale loting en matching uitgeloot voor alle scholen waar hij naartoe wilde, hij gaat nu naar een school buiten Amsterdam " Vrijheid van onderwijs is een grondrecht" .Haar jongste zoon zit nog op de basisschool. Elisabeth is senior supervision officer financiële markten, meer informatie klik hier‘hier