Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 7, Nr. 1, 4 november 2015
publicatiedatum 04 Nov 2015
Loten is geen oplossing, alleen beter aanbod  helpt

Gemeente  en schoolbesturen konden de beloftes niet waarmaken. Wat aangekondigd was als  de gedroomde oplossing voor de inschrijvingsproblemen, is een luchtkasteel  gebleken. Anders verdelen leidt niet tot meer plaatsen. Wiskundige modellen  kunnen daar weinig aan veranderen. De loting die matching heette is na een jaar  weer van de baan. Een harde les die maar moeilijk te verkroppen lijkt.

En  dus  zien we in Het Parool krampachtige  stukjes verschijnen dat Amsterdammers een eerlijker verdeling niet aankonden  (onzin: de uitkomst was domweg  een verslechtering) en dat de matching weer vervangen wordt door loting  (onzin: de loting wordt  vervangen door een andere loting).

Laat u  niet in de war brengen. Het was altijd een loting en dat is waar de schoolbesturen  bewust voor hebben gekozen. Door nieuwe initiatieven tegen te houden, kozen zij  bewust voor een aanbod dat niet aansluit op wensen van ouders en kinderen. Als  daar niets aan verandert, gaan we inderdaad ook komende jaren weer volop loten  voor plekken op scholen waar kinderen graag heengaan.

Het beste artikel in de kleine mediastorm van de afgelopen week  was dan ook van econoom Michiel Langman in het Parool. In duidelijke bewoordingen  legt hij uit dat geen enkele loterij de mismatch in het Amsterdamse voortgezet  onderwijs kan oplossen. Alleen snijden in en vernieuwen van het aanbod kan  helpen.

Tekortschietend  aanbod van kwalitatief hoogwaardige scholen is het werkelijke probleem. En daar  heeft het drama van de grote loting van afgelopen juni toch één ding wel  opgeleverd: een exacte peiling  van de werkelijke  onderwijsvoorkeuren (zie tabel 3 op blz. 7).

Wat  opvalt is dat niet iedereen naar één school wil; zelfs de meest populaire  school trekt nooit meer dan 3% van het totaal. En wat ook opvalt, is dat er op  elk niveau scholen zijn die maar heel weinig kinderen trekken. Zulke onderaanmelding was de afgelopen jaren steeds reden de capaciteit elders  te beperken opdat er kinderen gedwongen naar deze minder populaire scholen  zouden gaan. VSA vindt dat kinderen geen   instrument van onderwijsbeleid mogen zijn - onderwijs moet ten dienste  staan van de kinderen. Scholen die jaar na jaar te weinig inschrijvingen  trekken moeten daar lering uit trekken. 

Deze  peiling levert dus precies de verbeteragenda die de Amsterdamse schoolbesturen  nodig hadden. VSA zal ze de komende maanden actief aanspreken op hun  inspanningen om het aanbod te verbeteren en te vernieuwen en zo de steeds  terugkerende mismatch te verminderen. OSVO en gemeente zouden scholen die veel  kinderen trekken, kunnen splitsen of klonen. Precies zoals beschreven in het  hiervoor al genoemde artikel van Langman.

We  zijn hierover overigens optimistisch want de schoolbesturen hebben in het  nieuwe Regionaal Plan Onderwijsvernieuwing belangrijke beloftes gedaan. De  eerste is de erkenning dat het aanbod kwalitatief niet aansluit op de vraag van  ouders en dat dit moet worden opgelost. De tweede is dat meer flexibiliteit in  het aanbod nodig is om knelpunten bij de inschrijving op te lossen. Nu moeten  ze het alleen nog gaan doen.

Kort geding
  Komend  jaar gaat Amsterdam het unicum van een echt nieuwe school beleven: De Nieuwe  Mavo opent in 2016 haar deuren in de Linnaueshof in Oost. Tenminste: als het  gewenste gebouw beschikbaar komt. De huidige (tijdelijk) gebruiker is  scholenconglomeraat Zaam en dat heeft geen zin om De Nieuwe Mavo ter wille te  zijn. Dus staat De Nieuwe Mavo op dinsdag 10 nov a.s. bij de kortgedingrechter  In Amsterdam om Zaam te bewegen het gebouw open te stellen voor een open dag  van De Nieuwe Mavo.

Zittend  en machtig schoolbestuur van Zaam: is dit nu echt nodig? Wees blij met dit  nieuwe initiatief.

Wethouder en OSVO werken samen aan  nieuw systeem.
  In  twee brieven [brief 1] [brief 2] schetst de wethouder de nieuwe  plannen voor de loting van volgend jaar. Zoals hiervoor duidelijk werd, vindt  VSA dat de investering niet moet zitten in tekorten verdelen maar in minder  tekorten. De stad groeit, de leerlingenaantallen groeien. Er is geen enkele  alibi waarom het onderwijsaanbod zich op deze golven niet zou kunnen vernieuwen,  verbeteren en verruimen.

VSA spreekt met OSVO
  Op 16  oktober sprak VSA met het OSVO-bestuur. In een constructieve sfeer konden we de  voornaamste punten naar voren brengen. We hopen dat deze dialoog kan worden  voortgezet – VSA vindt het ondenkbaar dat het onderwijsaanbod zich weet te  verbeteren zonder de inbreng van de ouders en kinderen voor wie het allemaal  bedoeld is.

Dank  voor jullie steun!
  Wij willen graag de donateurs danken die ons  de afgelopen maanden ruimhartig hebben gesteund! Jullie maken dat wij door  kunnen gaan met ons werk.

Deel deze update met ouders in groep  8
  Elk jaar is er een nieuw cohort ouders en kinderen dat wordt verrast  door het aanbodbeleid van de schoolbesturen. VSA zorgt nu al zes jaar voor  continuïteit van kennis en stem van ouders en kinderen. U kunt helpen door deze  update te verspreiden in de groep 8 mail onder de ouders op de basisschool van  uw kind.

Samen staan we sterker: volg ons op twitter  en zegt het voort!


Content Management Powered by CuteNews