Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 9, Nr. 4, 6 april 2018
publicatiedatum 06 Apr 2018
Na vele bezoeken aan druk bezochte open dagen  en een zorgvuldige selectie, hebben alle achtstegroepers zich in maart aangemeld  op de school van hun keuze. Daarnaast hebben zij een lange reservelijst van  scholen ingeleverd voor het geval zij uitgeloot zouden worden. Nieuw dit jaar  is de garantie op een school mits voldoende reservescholen werden opgegeven en  dat aangemelde kinderen op de reservelijst van een school voorgaan.

Dinsdag week werd voor de vierde keer de centrale  scholenloterij voor het voortgezet onderwijs uitgevoerd. Dit jaar hebben 7.420 kinderen  zich aangemeld voor een school in Amsterdam, 6.462 (87%) is ingeloot op de school  van aanmelding. 958 kinderen werden uitgeloot voor hun 1e keuze en naar  ÚÚn van de door hen opgegeven reservescholen gestuurd. Daar verdringen zij  andere kinderen van hun favoriete school als zij een beter lotnummer hebben. Een  aanzienlijk deel van het lotingsleed wordt zo veroorzaakt door  capaciteitsgebrek op een beperkt aantal scholen. Deze scholen schuiven de bij hen uitgelote kinderen door naar andere  scholen waar vervolgens ook een tekort ontstaat. Lees onze uitgebreide reactie  op de uitslag bij bericht of hier . Ook OCO Amsterdam schreef een fijne  analyse met kanttekeningen bij de procedure, die vindt u hier .

Op het VSA forum vinden ouders van teleurgestelde  kinderen elkaar. Percentages zijn mooi, maar achter de kille cijfers zitten verdrietige  kinderen die hun Úchte voorkeuren en ambities vermorzeld zien in het verdeelsysteem.  VSA organiseert dit weekend een bijeenkomst voor ouders wiens kinderen  ongelukkig zijn, want samen staan we sterk. U kunt zich aanmelden via e-mail stichtingvsa@gmail.com

Minder kinderen en minder keuzes
  Het aanbod van scholen is dit jaar niet  wezenlijk veranderd. Een belangrijke reden dat de uitslag dit jaar voor minder  kinderen dramatisch uitpakt dan voorgaande jaren, is dat het aantal leerlingen  dat meedingt naar een plek op een Amsterdamse school terugloopt. Er zijn  signalen dat kinderen van buiten Amsterdam afgeschrikt worden door de centrale  loting en eerder kiezen voor een school in de eigen regio. In Amstelveen leidt  dat tot loting op 2 scholen waar 92 kinderen uitgeloot zullen worden. Op andere scholen in Amstelveen is overigens nog plek .

Ook verlaten meer gezinnen de stad. Naast de gestegen  huizenprijzen en de drukte, spelen de lotingen voor een plek op gewenste  scholen voor gezinnen een belangrijke rol bij de beslissing te vertrekken, zo  bleek uit een stadsgesprek van de wethouder met zo’n 60 ouders en leerkrachten  uit het centrum. Vorig jaar verdwenen 250 kinderen van basisscholen in het  centrum als gevolg van verhuizingen. Daardoor is de lotingsproblematiek voor  het primair onderwijs goeddeels opgelost.

De Amsterdamse schoolbestuurders hebben dit  jaar ook het aantal profielklassen teruggebracht. Daarmee is het aantal  verschillende klassen waaruit gekozen kan worden, verminderd. Ook het feit dat  er minder keuzes zijn, heeft bijgedragen aan minder laaggeplaatste kinderen dan  voorgaande jaren. Dat wil niet zeggen dat de tevredenheid met de keuzes ook  groter is.

Een passende school voor alle kinderen
  Denk nu niet dat het lotingleed is als het  weer of ander toeval. Dit resultaat is de weloverwogen keuze van de  schoolbesturen. De Wet  op het voortgezet onderwijs geeft de schoolbesturen de opdracht om samen een passend aanbod te  organiseren. Met de centrale loting hebben de bestuurders de mogelijkheid het  aanbod nauwkeurig aan te passen aan de bekende Úchte voorkeuren van kinderen en  hun ouders. In het kader van de garantieregeling hebben schoolbesturen  afgesproken dat in elke klas een extra stoel kan worden bijgezet om alle kinderen  die voldoende reservescholen opgeven, geplaatst te krijgen. In principe kan net  zo lang worden doorgegaan met stoeltjes bijplaatsen totdat alle kinderen op een  school komen waar ze ook echt naartoe willen. De schoolbestuurders kiezen er  echter voor dat een school binnen de top 12 goed genoeg is. Wij gunnen Ólle Amsterdamse  kinderen een plek op een Úchte voorkeursschool. Dat is iets anders dan uitgelote  kinderen een plek aanbieden op een school die laag op hun reservelijst van scholen  stond.

Wat kunt u doen?
  Maak bezwaar bij de school waar uw kind is  aangemeld, als uw kind is uitgeloot. Uw brief moet uiterlijk 17 mei binnen  zijn. Het bestuur van de school zal u naar aanleiding van uw brief uitnodigen  voor een persoonlijk gesprek. Het is van groot belang dat schoolbestuurders op  individueel niveau zien welke schade hun keuzes veroorzaken. OCO Amsterdam  geeft informatie en biedt zo nodig praktische hulp  bij bezwaar.
 
  Uitgelote kinderen die ongelukkig zijn met de  school uit de loterij kunnen daarnaast met hun klacht terecht bij de gemeentelijke kinderombudsman . Zij bemoeit zich na de aanhoudende  klachten de afgelopen jaren actief met de centrale scholenloting. De  kinderombudsman vindt dat ieder kind in ieder geval ‘blij’ moet kunnen zijn met  de school die uit de grote scholenloterij rolt. Zij sprak de gemeenteraad  diverse keren toe en zij wil maatwerk voor de kinderen die ongelukkig of  verdrietig zijn over de uitkomst van de scholenloterij.

De afgelopen jaren maakten vele ouders  gebruik van het recht in te spreken bij de raadscommissie jeugd en cultuur. De samenstelling van  deze raadscommissie en het vergaderschema is na de recente verkiezingen echter nog  niet vastgesteld. Op 12 april is er wel een raadsvergadering. U kunt niet  inspreken in deze vergadering, maar u kunt de door u gekozen nieuwe raadsleden wel  benaderen om het probleem van uitgelote kinderen op de politieke agenda te  zetten.
 
  Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
  Dat onze kinderen moeten loten voor scholen  is een politieke  keuze, geen noodzakelijk kwaad. VSA stelde deelnemende partijen daarom drie  vragen over hun onderwijsbeleid, die wij overzichtelijk in de veel  geraadpleegde VSA kieswijzer 2018 hebben gezet.

We kunnen de volgende conclusies trekken:

     
  • Kinderen die in eerste instantie te  laag zijn ingeschat en pas na de uitslag van de CITO eindtoets een hoger advies  krijgen, mogen zich eind mei pas aanmelden voor een passende school ľ waar dan  nog plek is. Alle partijen in de nieuwe raad zijn heel stellig over kansengelijkheid  voor deze kinderen. We rekenen erop dat de gekozen raadsleden nu ook de daad  bij het woord voegen en zich direct bekommeren over de kinderen die dit jaar  niet mochten meedingen naar een plek in een brugklas van hun niveau.
  •  
  • Behalve de PvdA vinden alle partijen dat  het aanbod meer moet matchen bij de bekende Úchte voorkeuren van ouders en hun  kinderen. Wij hopen dat D66, GroenLinks en SP nu ook de daad bij het woord  voegen. VSA zal het stemgedrag van de partijen in de raad net als de afgelopen  jaren volgen.
  •  
  • Of de centrale loting voor alle  scholen en alle kinderen gehandhaafd moet worden is een vraag die verdeeld is  beantwoord. GroenLinks, PvdA, SP en D66 denken dat de centrale loting  kansengelijkheid bevorderd en willen de centrale loting daarom handhaven.  Opvallend is dat deze partijen in hun programma’s ook stellen dat de segregatie  en kansenongelijk juist toeneemt. Kennelijk is de centrale loting dus niet  effectief. Hoog tijd dus om de beloofde evaluatie van de keuze voor centrale  loting na 3 jaar ‘nieuwe centrale loting’ ook daadwerkelijk in gang te zetten  (en niet nog een extra jaartje erbij te smokkelen). De andere partijen in de  raad willen de centrale loting graag heroverwegen, dus er moet een meerderheid  zijn in de nieuwe raad voor een grondige evaluatie van de keuze voor centrale  loting.

Steun ons en sluit je aan
  Door uw aanmelding ontvangt u onze nieuwsbrief en onderschrijft u de  doelstelling van VSA: verbeteren en vergroten van het aanbod van  voortgezet onderwijs van voldoende kwaliteit in Amsterdam. U bent dan  onderdeel van een belangrijke actiegroep voor de toekomst van uw kind;  samen staan we sterk! Aanmelden is gratis

Deel deze update met andere ouders
  Elk jaar worden weer nieuwe ouders en kinderen verrast door het  aanbodbeleid van de schoolbesturen. VSA zorgt nu al 8 jaar voor  continu´teit van kennis en de stem van ouders en kinderen. U kunt helpen  door deze update te verspreiden onder de ouders van groep 7 en 8 op de  basisschool van uw kind.

Volg ons op twitter
  Het forum van VSA is de plek waar alle discussie over  het voortgezet onderwijs in Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en  beleidsmakers volgen uw inbreng daar op de voet. U kunt ons volgen op twitter , dan blijft u op de hoogte van het  laatste nieuws rond vrije schoolkeuze.


Content Management Powered by CuteNews