Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 9, Nr. 6, 20 juli 2018
publicatiedatum 20 Jul 2018

De 1% groep
  De loting van kinderen over Amsterdamse  scholen telde dit jaar een kleiner aantal grote uitvallers. Ongeveer 200  kinderen bleven weg, en dat betekent precies 200 schrijnende gevallen minder.  Maar voor de kinderen die wel buiten de boot vielen des te pijnlijker.

Interessant is vervolgens hoe verschillend scholen  hierop hebben gereageerd: sommige kiezen ten onrechte voor de zuiver juridische  redenering (“de procedure is goed gevolgd”), anderen zoeken meer naar de  menselijke benadering en kijken bijvoorbeeld of een hardheidsclausule nog  ruimte biedt. Sommige scholen maken alsnog ruimte voor schrijnende gevallen,  andere scholen niet.

VSA gelooft meer in de menselijke benadering.  Tot vreugde van de Amsterdamse jeugd denkt de kinderombudsman hier net zo over  en heeft zij zich hiervoor enorm ingezet met resultaat! Maar helaas zijn er  nog altijd een kinderen die 12 scholen op een lijst hadden gezet en enorm  teleurgesteld blijven in de plek waar ze naartoe werden verloot.

Gymnasiumkrapte door tekort aan atheneum
  1% van alle achtstegroepers komt buiten de  top 5. Leerlingen met vwo-advies worden het hardst getroffen. Ook kinderen met  havo/vwo en havo advies worden getroffen door de nog altijd omvangrijke  mismatch tussen vraag en aanbod in Amsterdam. Alleen voor VMBO’ers is de vooraf  gewekte verwachtingen bereikt:

                                                                                                                                     

%    niet op 1e keus

% buiten    top 3

vwo

23%

8%

havo/vwo

20%

4%

havo

17%

4%

Vmbo

90%

0%

Voor VWO-ers is deze doelstelling nog ver  weg: 23 procent krijgt geen plek op de school van aanmelding en 8 procent komt  terecht buiten de opgegeven top 3. Ook voor leerlingen van havo/vwo en havo  advies is de mismatch tussen voorkeuren en aanbod nog groot.
  Bedacht moet worden dat de aantallen in  werkelijkheid hoger liggen, aangezien leerlingen die een hoger advies krijgen  op basis van een goede Cito-eindtoets hoe dan ook van de schoolbesturen pas n  de centrale loting mogen kiezen uit de scholen waar dan nog plek is. (Data  afkomstig van de mooie Beschrijvende  analyse matching en loting voortgezet onderwijs Amsterdam 2018). De uitkomst van het tevredenheidsonderzoek onderstreept dat nog eens: het  percentage tevreden ouders en kinderen correspondeert duidelijk met een  positieve uitkomst van de loting.

Opvallend is dat VSA net als vorig jaar veel  zeer teleurgestelde gymnasiumkinderen ontmoette, die jaloers keken naar vriendjes  en vriendinnetjes die helemaal niet naar een gymnasium willen, maar daar wl  zijn geplaatst.

De capaciteit voor de vijf categorale gymnasia  (734 plekken) is bijna passend voor de vraag (765 kinderen hebben zich  aangemeld bij een categoraal gymnasium). Door in elke gymnasiumklas n extra  stoeltje bij te plaatsen, zou het aanbod passend zijn op deze vraag. Helaas  wordt de mismatch onnodig groter dankzij de centrale loting: kinderen die naar  het gymnasium willen worden verdrongen door een forse overloop vanuit de paar  gewilde athenea: Hyperion, Amsterdams en (in mindere mate) Sint Nicolaas en  Spinoza lyceum. Kinderen die naar deze scholen willen, zetten de gymnasia voor  het geval ze uitgeloot worden vaak op plek vier t/m acht niet omdat ze graag  naar een gymnasium willen, maar omdat ze geen ander aantrekkelijk atheneum  zien. Om het gymnasium-probleem op te lossen, is het dus nodig dat er meer  aantrekkelijk atheneum aanbod bij komt.

Bij HAVO en HAVO/VWO is het beeld  eenvoudiger: hier is en blijft domweg een tekort aan scholen waar kinderen  naartoe willen. En een overschot aan aanbod waar kinderen niet naartoe willen.

Werk aan de winkel voor de schoolbesturen
  Voor de  schoolbestuurders moet minstens zo interessant zijn welke scholen te weinig leerlingen trokken. Wat  bijvoorbeeld te denken van het VMBO-t van het Calvijncollege (3 aanmeldingen).  Het VWO van het Hervormd Lyceum Zuid (5 aanmeldingen), de VWO’s van  IJburgcollege 1 en 2 (samen goed voor 3 aanmeldingen) of het Marcanticollege (1  aanmelding voor HAVO/VWO en 0 voor vwo). Wordt het geen tijd voor gezamenlijke  actie van de schoolbesturen en de gemeente samen om onaantrekkelijk aanbod te  saneren of opnieuw uit te vinden, zodanig dat leerlingen wel voor deze scholen  kiezen?

Uit het tevredenheidsonderzoek volgt dat  ouders en kinderen kleinschaligheid belangrijk vinden. In het onderzoek staan  diverse suggesties op de druk op categorale VWO’s te verminderen, bijvoorbeeld  door een betere selectie aan de poort. In de ogen van VSA tonen de centrale  lotingen sinds 2015 helder aan dat er vooral behoefte is aan aantrekkelijk atheneum  onderwijs. Een beter passend aanbod voorkomt dat bij de categorale gymnasia  aangemelde leerlingen verdrongen worden door leerlingen die liever naar een  aantrekkelijk atheneum gaan.

Teveel zittenblijvers in Amsterdam
  Op Amsterdamse middelbare  scholen blijven jaarlijks meer dan 2.500 leerlingen zitten, omgerekend meer dan  100 klassen. De VO-raad  heeft een ambitieuze  doelstelling dat het aantal zittenblijvers in 2020  significant is teruggedrongen. Het merendeel van de Amsterdamse scholen zit  daar nog ver boven. OCO Amsterdam schreef een fijne analyse over dit  onderschatte probleem. Wat opvalt, is dat het aantal zittenblijvers tussen  scholen flink verschilt. Hier vindt u een  tabel met alle 49 Amsterdamse scholen. Slechts 19 Amsterdamse  scholen voldoen aan de afgesproken norm. Bij 5 van die 19 scholen is overigens een  aanzienlijke afstroom naar een lager niveau.
  Er is een  gezamenlijke inspanning vereist van scholen, besturen, gemeente en ouders om  het zittenblijversprobleem op te lossen.

Nieuwe AVG privacywetgeving
  Wellicht heeft u gehoord van de nieuwe AVG  privacywetging met betrekking tot gegevensbescherming, die van kracht is gegaan  op 25 mei 2018. VSA gebruikt uw gegevens uitsluitend voor circa 6 online  nieuwsbrieven per jaar. Als u deze informatie wilt blijven ontvangen dan hoeft  u niets te doen. Als u deze informatie niet meer wenst te ontvangen, klikt u  dan op afmelden onderaan in deze nieuwsbrief.

Dank dank!!
  We  hebben meerdere donaties mogen ontvangen en willen graag onze donateurs danken:  het helpt enorm dat we een kleine kas hebben waaruit we enige website ondersteuning  kunnen bekostigen. Veel dank! U kunt donaties zijn overigens zeer welkom.

Volg ons op twitter
  Het forum van VSA is de plek waar alle discussie over  het voortgezet onderwijs in Amsterdam samenkomt. Ook schoolbestuurders en  beleidsmakers volgen uw inbreng daar op de voet. U kunt ons volgen op twitter , dan blijft u op de hoogte van het  laatste nieuws rond vrije schoolkeuze.

 

Content Management Powered by CuteNews