Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


PERSBERICHT: Onderwijsaanbod Amsterdam schiet tekort, bestuurders weten schaarste ternauwernood te verdelen.
publicatiedatum 04 Apr 2019


PERSBERICHT


Onderwijsaanbod Amsterdam schiet tekort, bestuurders weten schaarste ternauwernood te verdelen


Geen zicht op vermindering mismatch Voortgezet Onderwijs Amsterdam


AMSTERDAM 4 april 2019 In het tiende jaar dat Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam zich inzet voor het verminderen van de mismatch tussen vraag en aanbod in het Voortgezet Onderwijs in Amsterdam, is opnieuw sprake van een teleurstellende uitkomst van de jaarlijkse loting.

Stichting VSA bespeurt een groeiende onwil bij schoolbesturen en politiek om het probleem op te lossen. Het beleid druist recht in tegen beloften die eerder aan ouders en kinderen zijn gedaan in het kader van het Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen.


Maar liefst 1.256 Amsterdamse kinderen (17,6%) zijn dit jaar uitgeloot voor de school van aanmelding. Dat zijn bijna 300 kinderen meer dan vorig jaar. 314 kinderen (4,16%) zijn geplaatst buiten hun top 3 en 196 kinderen zijn geplaatst op een reserveschool van 6e tot en met 12e keuze.1


Dit resultaat is pas bereikt na inzet van de volledige ‘flexibele schil’: stoelen bijplaatsen om te voorkomen dat kinderen die minstens 12 scholen hebben opgegeven, niet in Amsterdam naar school kunnen. Om dat te bereiken zijn 102 stoelen bijgeplaatst in op zich al volle klassen. Daarbovenop is voor nog eens 7 kinderen in overleg een plek gevonden. De totale willekeur van het systeem blijkt dat met deze inzet van extra stoelen in 2018 alle kinderen in hun top 5 geplaatst hadden kunnen worden. Dat gebeurde niet, iets wat aan ouders moeilijk uit te leggen valt.


Elisabeth Bootsma, voorzitter van de Stichting VSA: “Het is om mismoedig van te worden dat zo lang en zo systematisch wordt gesold met de belangen van kinderen. Het internationaal erkende grondrecht van kinderen op een vrije keuze van onderwijs wordt in Amsterdam ondergeschikt gemaakt een opportunistisch verbond tussen politieke doelstellingen en bestuurlijk eigenbelang. Het systeem van centrale loting heeft het probleem niet opgelost. Tegen hun keuzes in worden kinderen gedwongen naar brede scholen te gaan. De mismatch zal hierdoor alleen maar toenemen.”


Na Cito-eindtoets muurvast

VSA vindt het ronduit een schande dat er voor kinderen die straks na een goede Cito-eindtoets een hoger advies krijgen (vorig jaar 706 kinderen) in dit systeem geen plek is. Deze kinderen zitten muurvast. Nu de flexibele schil volledig is gebruikt, is op havo en vwo niveau geen ruimte meer voor hen. Omdat op brede scholen de brugklassen vaak per basisschooladvies zijn ingedeeld, beginnen zij ook daar op achterstand: op een te laag niveau. Kinderen van ouders met lagere inkomens krijgen volgens het centraal planbureau vaker een lager schooladvies. Het beleid vergroot zo ook nog eens de toch al zorgwekkende ongelijkheid in Amsterdam.Voor nadere informatie:

Elisabeth Bootsma 06 2152 6028

Krijn van Beek 06 5555 7838

1 In 2018 werden 958 kinderen uitgeloot voor de school van aanmelding, 224 kinderen buiten de top 3 en 72 buiten de top 5, zie resultaten centrale loting 2018.


Content Management Powered by CuteNews