Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 11, nr. 1, 1 maart 2020
publicatiedatum 01 Mar 2020

VSA update

1 March 2020


Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zet zich in voor de keuzevrijheid van kinderen bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijs


Nieuwe ronde, minder kansen

Alle kinderen in groep 8 moeten zich de eerste twee weken van maart inschrijven op de gekozen school. Vanwege de kans op uitloting moet in Amsterdam tegelijk een lijst met tot wel 11 reservescholen ingeleverd worden. Helaas zijn de voortekenen voor de centrale loting dit jaar ongunstig: meer kinderen en toename van havo en vwo adviezen, zonder dat er iets is gewijzigd aan het aanbod. Meer krapte dus op havo en vwo en leegstand op m.n. vmbo.


Over hoe je nou slim die lange lijst met reservescholen opstelt en wat de kansen zijn, maakte vader Jan Smit een YouTube filmpje met duidelijke uitleg en spreadsheets (met alle data van de centrale lotingen van 2015 t/m 2019).


Goed om te weten bij de schoolkeuze is verder:  • Bij zgn. dakpanklassen (zoals vmbo-t/havo en havo/vwo) is een belangrijke vraag op welk niveau er les wordt gegeven; vaak is dat het laagste niveau. Belangrijk is dan de eisen te kennen waaraan je kind moet voldoen om door te stromen naar de 2e klas van het hoogste niveau soms zijn die eisen echt (te) streng).

  • Hoe wordt omgegaan met zittenblijven en afstromen? OCO Amsterdam heeft daar veel informatie over verzameld. Is er een recht op zittenblijven of kan de school in voorkomende gevallen beslissen dat je kind dan direct moet ‘afstromen’ naar een lager niveau, soms naar een andere school binnen hetzelfde bestuur.

  • Kiest je kind cht voor gymnasium, wees ervan bewust dat sommige lycea in naam een gymnasium opleiding bieden, dat alleen in Latijn examen gedaan kan worden. Officieel is dat geen gymnasium, maar atheneum+. Goed om te weten is verder dat gymnasium een inzet is t/m het eindexamen. Als je kind zakt voor gymnasium, maar wel voldoet aan de eisen voor atheneum, krijgt je kind k geen atheneumdiploma uitgereikt.


Volle klassen

Het afgelopen jaar bleek de belofte om kinderen in elk geval binnen hun top 12 te plaatsen nog een hele klus. Top 12, het is toch helemaal niet ambitieus. En de kinderen trekken hoe dan ook aan het kortste eind: want velen zitten in veel te volle klassen. Dat krijg je ervan als je het onderwijsaanbod vastzet. En kinderen als beleidsinstrument kiest om dat aanbod te vullen.


De loterij voorziet in ‘extra ruimte’ dat wil zeggen als niet alle kinderen binnen hun top 12 een plekje vinden, maken de meest populaire scholen de klassen groter. Tot een vooraf afgesproken maximum. Omdat er dan nog steeds kinderen overblijven, komen de schoolbesturen apart bij elkaar en is er een hoop heibel van in het publieke debat (waarover later meer).


De schoolbesturen hebben al laten doorschemeren dat die belofte van iedereen in top 12 dit jaar mogelijk niet gehaald kan worden. En ze hebben het aanbod voor vijf jaar vastgespijkerd in de “Onderwijsagenda”. Of de kinderen die nu nog op de basisschool zitten dat even lekker willen oplossen.


Wie breekt het kartel?

De vraag is dus welke schoolbestuurder durft toe te geven dat OSVO-beleid alleen goed is voor schoolbestuurders. Niet voor kinderen. Dat het onderwijs van ouders en kinderen moet zijn. Dat die het eigenlijk voor het zeggen hebben (zoals de wethouder tegen de ouders van het Haga lyceum zei). Zoals de grondwet het bedoeld heeft. En dat het kartelgedrag van OSVO de belangen van schoolbestuurders dient. Maar van niemand anders.


De vraag is ook wanneer een econoom aan een van onze economische faculteiten nieuwsgierig wordt naar de economie van ons onderwijsaanbod. Welke spelregels zouden schoolbestuurders kunnen aanzetten tot meer maatschappelijke verantwoordelijkheid? Hoe creer je een kwalitatief goed en dynamisch aanbod? Dat kan meebewegen met de vraag?


En de vraag is wanneer onze wethouder door krijgt dat wij haar kiezers zijn. En niet de schoolbestuurders. Dat zij de enige is die de belangen van onze kinderen bij de schoolbesturen kan afdwingen.


De vraag is tenslotte wanneer de minister de spelregels eindelijk gaat veranderen.


Kortom: wanneer wordt het onzalige kartelgedrag doorbroken? Kartelgedrag waar kinderen in Amsterdam nu al een jaar of vijftien onder lijden. Kartelgedrag ook waar goedwillende schoolbestuurders ongetwijfeld ‘s-nachts van wakker liggen. Kartelgedrag waar zij stap voor stap ingerommeld zijn en wat steeds idiotere vormen aanneemt. Kom op! Schep een aanbod dat kinderen niet kunnen weerstaan!


Publiek debat

Een scherpe bijdrage aan het debat leverde vader Hans van der Lugt in het Parool. Hij pleit voor aanpassingen in het aanbod. En een kijkje achter de schermen ook in het Parool van de handmatige plaatsingen. Mooi speurwerk van Michiel Couzy.


Meer direct was de confrontatie in de gemeenteraad. Met zeer goed genformeerde bijdragen van ouders. En Dehlia Timman van D66 goed bij de les was. Het terugkijken zeer waard! Zie daarvoor deze link (klikken op agendapunt 13)


Gesteund door VSA en advocate Esther Sprenkeling hebben de ouders van gedupeerde kinderen het afgelopen jaar de schoolbestuurders gedagvaard. Hoewel de kort geding rechter (die marginaal toetst) niet meeging in de eis van de ouders om ook hun kinderen de hand te reiken, moet Osvo wel de gevraagde openheid van zaken betrachten.


VSA meer nodig dan ooit!

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren best het nodige verbeterd. Maar wat is er nog veel werk te doen!


Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor lle Amsterdamse kinderen.


U kunt zich hier aanmelden. U kunt ons helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan andere ouders van kinderen in groep 7 en 8. Hoe meer ouders zich aansluiten bij VSA, hoe sterker we staan!


Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum of via email. Volg ons ook op Twitter voor het laatste nieuws.
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam

SNS Bank 98.90.56.384 t.n.v. Stichting VSA, KvK: 34375898

stichtingvsa@gmail.com; www.stichtingvsa.nl

twitter.com/StichtingVSA


Content Management Powered by CuteNews