Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 11, nr. 2, 2 april 2020
publicatiedatum 13 May 2020
Amsterdam,

VSA update

13 mai 2020


Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam (VSA) zet zich in voor de keuzevrijheid van kinderen bij de overgang van basis naar voortgezet onderwijsSpannende dag!

Alle aandacht gaat uit naar de Corona-crisis. Er is een ‘intelligente lock-down’, in ieder geval tot de meivakantie. Ouders geven hun kinderen thuisonderwijs want de scholen zijn dicht. En de eindtoets basisonderwijs gaat dit jaar niet door (daarover later meer).


Eén van de weinige dingen die gewoon doorgaat als in alle andere jaren is de centrale loting voor een plek op een fijne school in Amsterdam. Circa 7.700 kinderen in groep 8 wachten – net als de afgelopen jaren – in grote spanning of het lot hen gunstig gezind zal zijn. Vandaag, 2 april om 1530 uur geeft de eerder deze week gestuurde persoonlijke link het verlossende antwoord.


Wij hopen en wensen dat alle kinderen op een school van aanmelding of in ieder geval een hoge voorkeur geplaatst worden. De realiteit is echter dat ieder jaar een groep kinderen veel pech heeft en teleurgesteld zal zijn. Dit jaar loten meer kinderen mee dan vorig jaar. En er is geen extra aanbod op de plekken waar dat het hardste nodig is.


Mismatch tussen gewenst onderwijs en het aanbod

De schoolbesturen schermen ieder jaar na de loting met een grote “overcapaciteit” van scholen – waar niemand naartoe wil en het betreft capaciteit die voornamelijk op papier bestaat. Steeds meer leerlingen krijgen een hoger advies van de basisschool. Daardoor neemt de vraag naar Havo en Vwo toe en de vraag naar Vmbo af. Dit is een rechtstreeks gevolg van de succesvolle inspanning van de gemeente en de basisscholen om de onderwijskwaliteit in het basisonderwijs te verbeteren.


VSA vindt dat het onderwijs van ouders en kinderen zou moeten zijn, zoals het bedoeld is. Helaas, zo is het allang niet meer in Amsterdam en ook in de nabije toekomst zal dat niet zo zijn. De schoolbesturen bepalen geheel soeverein wat goed voor ons is.


VSA zet zich in voor meer aanbod en meer kwaliteit

VSA praat sinds een aantal jaren met OSVO en gemeente over het gevoerde beleid. VSA pleit voor meer aanbod van betere kwaliteit. De afgelopen jaren is veel aandacht uitgegaan naar de verdeling van de krapte. Door middel van centrale loting leerlingen in het bestaande aanbod dwingen is geen duurzame oplossing voor de al jaren bestaande mismatch. VSA is van mening dat meer aanbod dat past bij de bekende voorkeuren en meer kwaliteit de enige oplossing is. Helaas wordt er niet naar ons geluisterd.


Gepraat wordt er veel over de wijze van verdelen van de schaarste. De centrale loting zoals die sinds 2015 bestaat wordt geëvalueerd. Hoe is het de leerlingen sindsdien vergaan? De schoolbesturen zullen naar verwachting voor de zomervakantie beslissen of de centrale loting de komende vier jaar als de ‘minst slechte optie’ – althans vanuit de schoolbestuurders bezien – zal worden voortgezet. Bij de start van de centrale loting is steeds gezegd dat het aanbod zal worden aangepast aan de échte voorkeuren van leerlingen. Die belofte wordt niet ingelost. Aanpassingen waar wel over gesproken wordt zien op het gelijktrekken van het toelatingsbeleid met de randgemeentes (waar ‘eigen kind eerst’ geldt) en het terugdringen van voorrang op basis van onderwijsconcept (zoals Montessori en Daltononderwijs). Laat ons gerust op het forum weten hoe u daarover denkt.


Hoeveel capaciteit zit er in de loterij?

Sinds een paar jaar mag VSA als getuige de proefloting en de centrale loting bijwonen. Dit jaar ontdekten wij dat na sluiting van de aanmeldingsweken, enkele gewilde scholen de capaciteit hebben verminderd ten opzichte van wat vermeld is in de keuzegids. Dit hebben wij bij de lotingsbijeenkomsten – waar de notaris aanwezig is – aangekaart. VSA vindt dat ouders op de opgegeven capaciteit door scholen moeten kunnen vertrouwen.


Ook de komende weken blijven we de loterij, de uitkomst en de gevolgen voor individuele kinderen scherp volgen. We staan klaar om u te voorzien van belangrijke informatie. Volg ons op Twitter voor het allerlaatste nieuws.


Pechvogels staan er niet alleen voor!

Net als voorgaande jaren zal VSA kort na de uitslag van de centrale loting een bijeenkomst organiseren voor de ouders van slecht gelote kinderen – door de Corona maatregelen dit keer virtueel. U kunt bij ons terecht voor een luisterend oor en ondersteuning – ieder jaar weer steunen ouders elkaar!


Eindtoets vervallen – wat nu?

De eindtoets basisonderwijs gaat dit jaar niet door i.v.m. de Corona-crisis. Ook de eindexamens in het voortgezet onderwijs gaan niet door.

Dat de eindtoets niet doorgaat, heeft als consequentie dat het basisschooladvies voor het niveau voortgezet onderwijs definitief is. Dit raakt een flinke groep kinderen in Amsterdam: afgelopen jaar kregen 883 kinderen na de eindtoets alsnog een hoger niveau geadviseerd. Er zullen afspraken gemaakt worden met het voortgezet onderwijs om te zorgen dat ‘extra goed gekeken wordt of kinderen op de juiste plek zitten’ zegt minister Slob. Hoe die afspraken concreet ingevuld worden, is nog onbekend.

Juist de kinderen die een steuntje in de rug verdienen, plukken nu de zure vruchten en zullen daar de gevolgen van ondervinden. In een lotingsstad als Amsterdam is het aanbod dusdanig krap, dat het voortgezet onderwijs überhaupt niet de flexibiliteit kan bieden die minister Slob verwacht. VSA zal de schoolbestuurders en de wethouder onderwijs vragen hoe zij de gevolgen voor deze specifieke groep kinderen denken te voorkomen.

Reacties en ervaringen van ouders hierop zijn welkom.


VSA meer nodig dan ooit!

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren best het nodige verbeterd. Maar wat is er nog veel werk te doen!


Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor àlle Amsterdamse kinderen.


U kunt zich hier aanmelden. U kunt ons helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan andere ouders. Hoe meer ouders zich aansluiten bij VSA, hoe sterker we staan!


Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum of via email. Volg ons ook op Twitter voor het laatste nieuws.
Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam

SNS Bank 98.90.56.384 t.n.v. Stichting VSA, KvK: 34375898

stichtingvsa@gmail.com; www.stichtingvsa.nl

twitter.com/StichtingVSA


Content Management Powered by CuteNews