Nieuws
Petities.nl
stemwijzer
Nieuwsoverzicht


VSA update Jaargang 12, nr. 2, 5 april 2021
publicatiedatum 05 Apr 2021

Het uur U nadert

Leerlingen in groep 8 wachten donderdag 8 april om 1530 uur vol spanning met hun ouders tot de uitslag van de centrale loting zichtbaar zal zijn in het ouderportaal van ELK.


Wij hopen en wensen dat alle kinderen ingeloot worden of in ieder geval op een hoge voorkeursschool terecht komen. Omdat het onderwijsaanbod in Amsterdam niet aansluit bij de bekende voorkeuren zullen honderden kinderen met een slecht lotnummer (zwaar) teleurgesteld worden. Dat is niet het gevolg van hun schoolkeuze maar rechtstreeks het gevolg van bewust beleid om door beperking van schoolkeuze politieke doelen te bereiken. Willekeurige kinderen zijn daarvan de dupe.


De meeste kinderen zullen donderdag na deze periode van onzekerheid opgelucht zijn dat ze zijn ingeloot; in de overspannen Amsterdamse scholenmarkt is dat reden voor een feestje. In iedere klas zitten echter ook kinderen voor wie de uitslag van de loting geen feestje is maar reden voor veel verdriet. Wij vragen u om compassie voor de verliezers in de scholenbingo. De botte pech van een slecht lotnummer kan ieder kind treffen als het geen recht op voorrang heeft. De in OSVO verenigde schoolbestuurders zijn samen verantwoordelijk voor het organiseren van een passend onderwijsaanbod. Zij beperken in hun Onderwijsagenda bewust het gewilde aanbod om lege scholen te vullen en wentelen zo hun probleem af op de pechvogels met de slechte lotnummers.


Pechvogels staan er niet alleen voor!

Net als voorgaande jaren zal VSA kort na de uitslag van de centrale loting een (virtuele) informatiebijeenkomst organiseren voor de ouders van slecht gelote kinderen. U kunt bij ons terecht voor een luisterend oor en ondersteuning – ieder jaar weer steunen ouders elkaar! Volg ons op Twitter voor het allerlaatste nieuws.


Mismatch betekent ook structureel lege scholen

De schoolbesturen schermen ieder jaar na de loting met een flinke “overcapaciteit” op Amsterdamse scholen. Dat zijn plekken waar niemand vrijwillig voor kiest. Bovendien capaciteit die voornamelijk op papier bestaat. Enerzijds is er grote schaarste, anderzijds worden luchtkastelen gebouwd en vindt wethouder Moorman dat de verschillen tussen scholen onaanvaardbaar groot zijn.


Er zijn brede scholen die jaar in jaar uit geen leerlingen trekken. Zo hebben voormalige vmbo-colleges met de subsidie die de gemeente verstrekt voor brede scholen, havo/vwo toegevoegd aan hun aanbod. Deze scholen trekken echter structureel geen leerlingen met havo of vwo-advies.


Dit zijn ook de scholen die nog plek hebben in de 2e ronde voor de slecht gelote kinderen. Uitwijken naar scholen buiten de stad is daarom een reële optie. Goed om te weten is dat op donderdag 8 en vrijdag 9 april uitgelote kinderen ook aangemeld kunnen worden op de scholen in Amstelveen die nog plek hebben. Voorrang voor de eigen kinderen vervalt bovendien in de 2e ronde in Amstelveen.


Minimale invulling kansen dubbeladviezen

In onze februarinieuwsbrief deelden we het goede nieuws dat kinderen met een dubbeladvies in Amsterdam voor het eerst ook op het hoogste geadviseerde niveau ingeschreven konden worden. Het klonk goed, maar de invulling werd minimaal. Lang niet alle scholen boden überhaupt de optie; vele van de meest gewilde (brede) lycea bijvoorbeeld niet. OSVO schreef in een brief aan alle ouders dat alleen als er genoeg belangstelling is voor plaatsing op het hoogste niveau onder leerlingen met een dubbeladvies, scholen deze mogelijkheid zullen aanbieden en voor hen een klas zullen formeren.


Door alle onduidelijkheid dreigt ‘cherry-picking’ door scholen en tegenvallende aanmeldingen in de zogenaamde ‘kansrijk’ klassen die vervolgens geschrapt zullen worden. Kortom, hier valt nog een wereld te winnen in het belang van de kinderen met een dubbeladvies. CDA-raadslid Diederik Boomsma heeft de wethouder om een feitenrelaas gevraagd. VSA zal de ontwikkelingen scherp blijven volgen.


VSA meer nodig dan ooit!

Mede onder druk van de bij VSA verenigde ouders is er de afgelopen jaren best het nodige verbeterd. Maar wat is er nog veel werk te doen!


Met uw steun gaan we door de schoolbesturen en gemeente te wijzen op hun verantwoordelijkheid adequaat onderwijs te bieden voor àlle Amsterdamse kinderen. U kunt zich hier aanmelden. U kunt ons helpen door deze nieuwsbrief door te sturen aan andere ouders. Hoe meer ouders zich aansluiten bij VSA, hoe sterker we staan!


Uw reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom op ons forum, via LinkedIn of via email. Volg ons ook op Twitter voor het laatste nieuws.


Donaties zijn welkom

U kunt ons en ouders van gedupeerde kinderen ook steunen met een donatie. Om de benodigde continuïteit te kunnen behouden is geld nodig voor zaken als onderhoud van de website en kosten van juridische actie. Ervaring leert helaas dat juridische actie een effectieve methode is om de Amsterdamse scholenbestuurders tot actie te bewegen.


Met uw donatie kan Stichting VSA zich blijven inzetten om een werkelijke vrije schoolkeuze aan leerlingen te kunnen bieden. Het doel is om voor alle Amsterdamse kinderen, ook voor uw kind, de deur te openen naar goede scholen in Amsterdam.


Door gebruik te maken van iDeal, wordt uw donatie veilig afgehandeld.Stichting Vrije Schoolkeuze Amsterdam, Veronesestraat 2, 1077 RB Amsterdam

SNS Bank 98.90.56.384 t.n.v. Stichting VSA, KvK: 34375898

stichtingvsa@gmail.com; www.stichtingvsa.nl

twitter.com/StichtingVSA


Content Management Powered by CuteNews